roundtable, light, interior design-828546.jpg

Eliitin tavoiteohjelma

Yhdysvalloissa kuohuu ja kunnolla kuohuukin. Rapakon takana on nostettu esiin sellaisia ajatuksia, että heidän tulee korvata tietty osa ministeriöistä ja poliisista sekä tiedusteluorganisaatioista uusilla paremmin valvotuilla yksiköillä. Yhdysvalloissa odotellaan myös erittäin tulenaran asiakirjan julkistamista, joka tullee paljastamaan monia asioista, kuten ajatukset Presidentti Trumpin salamurhaamisesta ulkomaisen tahon tuella, Yhdysvaltojen tuhoamisesta, puolustusvoimien heikentämisestä jne. Nuo asiat sivuavat erittäin hyvin kirjassa, The Conspirator’s Hierarchy: The Committee Of 300 by John Coleman, esitettyjä tavoitteita. Kerrataan tässä niitä ja verrataan maamme oloihin.

Heidän keskeisinä ohjeinaan tai strategiana ovat seuraavat teemat:

Toteuttaa uusi maailman järjestys nk. NWO eli maailman hallitus, yksi uskonto ja

kirkko sekä yksi valuuttajärjestelmä. Tätä he johtaisivat ja kontrolloisivat. Tuhota uskonto ja erityisesti kristillinen uskonto.

Kirkkoa ollaan tuhoamassa vanhalla menetelmällä, muutama piispa puhuu levottomia niin kansalaiset kävelevät ovesta ulos. Miksi pidetään tuosta Eurosta niin tiukasti kiinni vaikka se tuhoaa maamme talouden, vai juuri siksi.

Tuhota kaikki kansallinen ylpeys ja identiteetti.

Kansallisvaltion aika on ohi on Alex Stubbin ja muitten globalistien mielilause. Massamuotoinen Soroksen mobilisoima maahanmuutto tähtää juuri tähän.

Luoda täydellinen kontrolli ulottuen jokaiseen henkilöön.

No, voiko tätä kukaan kieltää lainsäädäntötyön näkökulmasta.

Luoda teollisen aikakauden jälkeinen nolla kasvuun pohjautuva talousjärjestelmä,

joka ulkoistaa työkykyisiä ihmisiä muodostaen näistä eliminoitavan jäteväestön.

Tämä on meneillään Suomessa Agenda 21 hengessä. Katsokaa työttömyyslukuja sekä lopettavien yritysten määrinä ja työttömien potkimisena.

Kaikki tieteellinen kehittäminen lopetetaan, paitsi maailman hallituksen erikseen

hyväksymät hankkeet.

Missä ovat Suomen uudet Nokiat, ei ole näkynyt. Niille olisi kysyntää.

Toteuttaa kolmen miljardin ihmisen joukkotuhonta vuoteen 2050 mennessä,

aloittamalla kehittyneissä maissa sotia ja levittämällä kuolettavia tauteja ja

aiheuttamalla alikehittyneisiin maihin nälänhätä. Tämä hanke on kuvattu nk. Global

2000 Report nimisessä asiakirjassa sekä Agenda 21 ja 2030.

Tästä asiasta tulee näyttöä myöhemmin.

Moraali ajetaan länsimaissa kokonaan alas, ajatuksena tuhota perheyhteisö ja

avioliittoinstituutio.

Feminismi ja monet muut ismit tekevät työtä tämän eteen.

Työttömyyden luominen teollisen yhteiskunnan sijalle tulevaan

nollakasvujärjestelmään, aiheuttaa tarpeen suistaa työttömät alkoholisteiksi tai

huumausaineitten käyttäjiksi.

Tämä on meneillään Suomessa.

Aiheuttamalla toistuvia yhteiskuntaa horjuttavia kaaostiloja, aiheutetaan ihmisten

paniikki ja kykenemättömyys päättää omista asioistaan ja kohtalostaan.

Milloin Putin ja Venäjä hyökkää tai Trump on paha. Valmistaudutaan kolmanteen maailmansotaan, MIKSI.

Aiheuttaa täydellinen maailman talouden romahdus ja järjestelmällinen poliittinen

kaaos.

Tämä oli tulossa ennen Trumpia, sitä odotellessa…

Kaiken ulko- ja sisäpolitiikan kontrollointi.

EU:n toimintamalli.

Kansallisten hallitusten kontrolli, jonka kautta tuhotaan kansallinen itsenäisyys.

Tehty jo.

Organisoida maailman laajuinen ”sota terrorismia vastaan”, jotta saadaan

laajennettua länsiliittouman sotilaallista läsnäoloa eri alueilla.

Paavo Lipposen operaatio 2000 luvun alussa Suomen osalta. Nato vouhotusta.

Kontrolloida ja valvoa koko koulutusjärjestelmää tarkoituksena tuhota koulutus ja

sivistys jatkuvilla opetusmenetelmien muutoksilla.

Pääosin saatettu jo päätökseen. PISA on historiaa.

Luoda ja toteuttaa Yhdysvalloista sosialistinen maa tarkoituksella kumota maan

perustuslaki.

Oli jo aikapitkällä. Suomessa perustuslaki nitisee ja natisee koko ajan. Monet eivät ymmärtäneet eivät usko vieläkään, että Kokoomus erityisesti on kommunistinen puolue.

Tohtori John Coleman on kirjassaan kuvannut vielä tarkemmin Olympianssien tavoitteita. Hän kuvaa hyvin suuren muutoksen siihen demokraattiseen järjestykseen, johon olemme tottuneet. Seuraavassa olen koonnut tiivistetysti hänen väittämänsä:

Päällimmäisenä tavoitteena heillä on toteuttaa maailman hallitus, jossa hallituksen jäsenet koostuvat heidän henkilökohtaisesti valitsemistaan yksilöistä. Samalla otetaan käyttöön yksi finanssijärjestelmä maailmaan eli yksi valuutta, yksi keskuspankki ja muutama maailman laajuinen pankki. Kansalaisilla on lasten määrän suhteen rajoitukset ja sotien sekä tautien kautta pudotetaan maailman väkiluku yhteen miljardiin henkilöön, joiden perimä on tarkoin suunniteltu. Toisin sanoen noin viisi miljardia ylijäämäihmistä poistetaan maapallolta hyödyttöminä syöjinä ja yhteiskuntarakenteesta poistuu keskiluokka. Jäljelle tulee jäämään hallitseva eliitti ja palvelijat.

Maailman oikeusjärjestelmät yhdistetään yhdeksi samaksi kokonaisuudeksi, jonka maailman hallitus hyväksyy. Tätä valvoo yksi maailman hallituksen poliisiorganisaatio ja yhdistetyt puolustusvoimat. Kansallisvaltiot ja niiden rajat tuhotaan ja lopuksi maailmassa olisi vain yksi valtio. Maailman hallitus ja eliitti palkitsee kaikki myötämieliset palvelijat, mutta kapinoijat tai protestoijat julistetaan lainsuojattomiksi ja heidät saa kuka tahansa surmata. Yksityisesti omistetut aseet ovat luvattomia.

Olympiansseilla on ollut käytössään jo vuodesta 1920 maailman hallitukselle käyttöönotettava uskonto. Muut uskonnot ovat kiellettyjä.

Yksilöitten kaikki vapaudet ja oikeudet poistuvat. Kaikkien valtioitten, myös USA:n perustuslait kumotaan.

Yksilöt ovat vain ja ainoastaan maailman hallituksen lapsia, joilla on yksilöllinen identifikaatiotunnus.

Avioliitot, siinä muodossa miten me tämän instituution tunnemme, säädetään laittomaksi. Perhe-elämä poistuu kokonaan ja syntyneet lapset erotetaan vanhemmistaan ja kasvatetaan maailman hallituksen suunnitteleman järjestelmän toimesta. Lapset kuuluvat siis valtion omaisuudeksi. Vapaa seksi tulee pakolliseksi.

Kuuliaisuus hallitusta kohtaan on pakollista. Kahden lapsen jälkeen pakkoabortit ja sterilisaatiot tulevat käyttöön. Pornosta tehdään jokapäiväinen yhteiskuntamuoto kouluissa, teattereissa, ravintoloissa yms. paikkoissa. Homoseksi sisältyy em. yhteiskuntamuotoon.

Huumeitten käytöstä tulee jokapäiväistä laillista elämänmuotoa. Erilaiset ihmisen psyykettä ohjaavat lääkkeet otetaan kattavasti käyttöön. Niitä sekoitetaan ruokiin ja juomiin ihmisten tietämättä. Tätä käytetään eräänä kontrolli keinona.

Talousjärjestelmä on täydellisesti vain ja ainoastaan 300 komitean kontrollissa ja käytössä. Palvelijoille tarjotaan vain selviytymisen verran ruokaa, juomaa ja muita palveluita.

Eliitin käyttöön otetaan menetelmä, jota Yhdysvaltain presidentti hyödyntää nykyisin. Käytäntö perustuu nk. Executive Ordereihin eli erillismääräyksiin, joilla usein sivuutetaan USA:ssa perustuslain kirjain. Oikeusistuimet tulevat olemaan enemmänkin rangaistusorgaaneja kuin oikeuden jakajia.

Teollisuus ajetaan alas ja halvan energian tuotanto lopetetaan. Kaikki maanviljelys siirretään 300 komitean käsiin. Ruoan valmistaminen on vain eliitin hallinnassa.

Eutanasia otetaan pakolliseksi.

Vuoteen 2050 mennessä kolme miljardia ihmistä hävitetään maapallolta. Tämä toteutetaan sotien, organisoitujen epidemioitten, nopeasti leviävien sairauksien ja nälänhädän avulla. Energian, ruoan ja veden saantia rajoitetaan alkaen Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta. Kanadan, Länsi-Euroopan ja USA:n väestön vähentäminen suoritetaan nopeutetusti aina siihen asti kun maailman väkiluku saavuttaa miljardin tason.

Sen jälkeen kun päätoimialat, kuten esimerkiksi rakennusteollisuus, autoteollisuus, metalliteollisuus ja konepajatoiminta on lakkautettu, sallitaan vain erillisellä luvalla rajoitettua tuotantoa. Palvelijoille suodaan korkeintaan pikkutöitä tehtäväksi.

Kaikki lääketuotteet, lääkärit, hammaslääkärit ja sairaanhoitohenkilöstö rekisteröidään ja mitään ko. palvelua ei saa antaa ihmiselle ilman erillistä aluevalvojan lupaa.

Kansalliset pankit lopetetaan ja maailmassa sallitaan yksi järjestelmä.

Luodaan täysin käteisrahaan perustumaton finanssijärjestelmä ainakin palvelijoitten käyttöön. Tilin eli palkan käyttö perustuu pankkikorttiin. Mikäli yksilö protestoi tai käyttää väärin järjestelmää häneltä peruutetaan kortin toiminta. Tämän jälkeen ko. yksilö suljetaan koko yhteiskunnan ulkopuolelle. Rangaistuksena em. on kuolema.

Pankkikortin lisäksi luodaan sähköinen passi, joka sisältää kaikki tiedot yksilöstä – henkilötiedot, terveystiedot, sormenjäljet yms.

Kaikki tiedon välittäminen olipa se sitten sähköistä tai painettua tulee olemaan komitean kontrollissa. TV, Radio ja painettu media toimii kansalaisten aivopesun kanavana ja ohjelmat laitetaan viihteen formaattiin.

Lopuksi haluaisin nostaa esiin Colemanin selvityksestä erikseen kuvatun Yhdysvaltojen taloudellisen ja poliittisen romauttamisen. Suunnitelma paljastettiin Colemanin toimesta jo 1980 luvulla ja kuvattiin oheisen kirjan ensimmäisessä painoksessa 1990 luvun alussa.

Lisäksi Coleman toteaa, että keskeistä maailman hallitsemisessa on kyky toteuttaa ja hallita toistuvia taloudellisia kaaostiloja eli taantumia tai kriisejä.

Thomas Jefferson on todennut seuraavaa – Kun ihmiset pelkäävät hallitustaan vallitsee hirmuvalta / sortovalta, mutta kun hallitus pelkää kansalaisiaan vallitsee vapaus.

Olemme tuosta ensimmäisestä siirtymässä jälkimmäiseen.

Me Kansa Kansanliike

Kotisivu: https://mekansa.fi/
Liity Me Kansan uutiskirjeen tilaajaksi: https://mekansa.fi/liity-postituslistalle/
Telegram: https://t.me/MeKansa
Telegram, Me Kansa keskustelee: https://t.me/mekansakeskustelee
Me Kansa paikallisryhmät: https://mekansa.fi/ryhmat/

YouTube: https://www.youtube.com/@mekansa
Rumble: https://rumble.com/user/mekansa
KansanTube: https://tube.kansanvalta.org/a/mekansa/videos

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

error: Kokeile linkittää.
Scroll to Top
Vaikka some kaatuisi, niin posti kulkee

Liity postituslistalle

Me Kansan postituslistalle liittyminen on ilmaista ja vapaaehtoista.