Tuki

Apusi on tärkeä

Haluatko auttaa?

Apuna

Voitko auttaa?

Auta Suomea.

Voit tukea toimintaa vapaaehtoislla omalla työpanoksllasi ja voit tarjota tiloja sekä välineistöä käyttöön ja avustamaan toimintaa kulujen kattamisessa.

Saamme toistuvasti oikeutetun kysymyksen seuraajiltamme – mitä voimme tehdä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Olemme koko ajan ottaneet kysymyksen vakavasti ja punninneet tilanteen soveltuvuutta toimintaan. Nyt on se hetki käsillä. Me Kansa kansanliike organisoituu voittamaan ja ottamaan käsiinsä runnellun isänmaamme.

Panostamme nyt ensitilassa kahteen kokonaisuuteen – näkyvyyteen sekä tiedonjakamiseen ja suunnitteluun sekä johtamiseen.

Voit tarjota osaamistasi tai tukasi ilmoittautumalla yhteen tai useampaan tehtävään halusi ja kykysi  mukaan.

Kaikki apu Suomen hyväksi on tervetullutta.

Lahjoittaminen

Me kansa kansanliike on epäpoliittinen liike, jonka nimi on suojattu (TM). Itse kansanliike ei ole erillinen juridinen henkilö.

Me Kansa kansanliikkeen taustalla on yhdistys, Totuuskomissio-yhdistys ry, joka hallinnoi kansanliikkeen laillisia asioita kuten rahaliikennettä.

Totuuskomissio-yhdistys ry
y-tunnus: 2802792-6
Puhelin: Puheenjohtaja Jukka Davidsson +358445100082
Sähköposti: jukka.davidsson@mekansa.fi
Tilinumero: FI84 4503 0010 3504 64 (mainitse sana lahjoitus)

Totuuskomissio-yhdistys ry:n säännöissä sanotaan lahjoituksista seuraavaa:

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa alaan liittyvää tutkimus- ja julkaisutoimintaa.

Missä voit auttaa

Voit ilmoittautua yhteen tai useampaan tehtävään halusi mukaan.

Striimaus ja studio

Tavoitteena toteuttaa haastatteluja, kysymys/vastaus ohjelmia jne. Käytämme Streamyard softaa ja valitsemme itsellemme 2-3 alustaa.

• Ohjelman juontajia
• Ohjelmien suunnittelijoita eli toimitus

Videotuotanto

Tavoitteena toteuttaa erilaisia omia videoita kuten tietoiskuja, haastatteluja ja videotekstityksiä.

• Videosuunnittelu ja käsikirjoittaminen
• Kuvaaminen
• Videoeditointi

Artikkelitoiminta

Tavoitteena on löytää hyvien artikkelien kirjoittajia sekä kääntää ulkomaisia artikkeleita suomeksi tai kirjoittaa artikkeleista referaatteja linkkeineen.

• Artikkeleitten ja yhteistyökirjoittajien löytäminen
• Artikkeleitten kääntäminen tai referaattien kirjoittaminen

Live – tilaisuudet

Tavoitteena on pitää tiedottavia tilaisuuksia ympäri Suomen 2-4 tapahtumaan kuukaudessa.

• Toiminnan suunnittelu ja koordinointi
• Järjestäjiä (erilaisia tehtäviä)
• Keittiötiimi tarjottaville
• Esiintyjien hakeminen ja sopiminen

IT

Tarpeemme on saada tukitoiminta muille aikaiseksi. Lisäksi tarvitsemme ympäri Suomea AV osaamista ja laitteita tilaisuuksiimme.

• Sivujen luontia ja editointia WordPressillä
• Videoiden upotus sivuille
• Kuvien pienimuotoista editointia
• Digimarkkinointia
• Email platform + automaatiot
• Käyttäjätunnusten luominen
• Sivuille sijoitettavan aineiston tekninen tukitoimi
• AV laitetuki

Hallinto ja tukitoimi

Tarpeena on tukea alueitten toimintaa suunnittelussa ja toteutuksessa

• Tiedon hakeminen ja koordinaatio

Tiedustelu

Tavoitteenamme on vahvistaa jo olemassa olevaa toimintaa tilannekuvan ylläpitämiseksi. Mikäli olet kyllästynyt nykyisen ja menneitten vuosien globalistihallinnon toimintaan olemme halukkaita keskustelemaan kanssasi tiedoistasi.

• Tiedon hakeminen ja analysointi

Suunnittelu ja johtaminen

Tavoitteenamme on löytää uusia Me Kansa aktiiveja, jotka ovat suunnitelleet tietyn yhteisön toimintaa ja/tai ovat vetäneet projekteja, tiimejä tms.

• Toiminnan suunnittelussa
• Toiminnan johtaminen

Tapahtumailmoituksen tekeminen

Koulutus

Sinulle on kouluttaminen, ohjeistaminen ja toiminnan tukeminen tuttua, tule mukaan pienimuotoiseen koulutustarpeeseemme.

• Koulutuksen toteuttaminen

open-book-geb86c39e4_640

Tietoja tai alan osaaminen

Olet toiminut julkisella sektorilla tai yksityisessä yhteisössä ja sinulla tietoja, joita isänmaamme tarvitsee tai sinulla on tietyn alan osaamista, josta koet kansanliikkeemme hyötyvän.

• Tietojen jakaminen
• Tietyn alan osaaminen

press-1015988_640

Tukeminen ja mediayhteistyö

Olet yrittäjä tai toimintasi tarvitsee näkyvyyttä, ota yhteyttä. Me Kansa on laaja yhteisö jo nyt.

• Toiminnan tukeminen
• Media näkyvyys yhteistyö

Ota yhteyttä

Voit kertoaa miten voit tukea toimintaa alla olevan lomakkeen kautta.
error: Kokeile linkittää.
Scroll to Top
Vaikka some kaatuisi, niin posti kulkee

Liity postituslistalle

Me Kansan postituslistalle liittyminen on ilmaista ja vapaaehtoista.