Suomen lippu

Globalistien pahuuden akseli – Suomi mukana

Miksi tämä kirjoitus

Lähestymme prosessimme kliimaksia. Nyt on oikea aika alkaa koota syyte-epäilyjen listaa. Kuka teki ja mitä? Oheisessa kirjoituksessa lähestyn asiaa teemoilla, joita saatamme havainnoida ympäröivästä maailmasta. Tämä ”sirkus” on jättimäinen salaliitto, jota johtavat maassamme alla mainitut tahot heidän suomalaisten lakeijoidensa kautta. Toivoisin kaikilta teiltä apuja oheisen kirjoituksen laajentamiseksi todisteilla lähdetietoineen.

Teemat

Olen itse kirjoittanut paljon globaalisteista ja yrittänyt olla yleistämättä tätä ilmaisua mihinkään ryhmään. Professori Carroll Quicley puhuu Anglo Amerikkalaisesta establismentista (eliitti), nykyisin käytetään Khazarian mafia käsitettä, ja tutkijatohtori John Coleman puhuu 300 komiteasta. Ketä nämä ovat ja mitä havittelevat on perusteltu kysymys. Tässä kirjoituksessa lainaan John Colemanin kirjan väitteitä ja nojaan hänen materiaaliinsa.

Mainitun komitean ja rikollisorganisaation organisaatiorakenne näyttäisi olevan sellainen, että nämä 300 muodostavat kovan ytimen, koostuen Anglo – Amerikkalaisesta eliitistä sekä eurooppalaisista Black Nobilitysta. Joukkoon mausteena mahtuu iso ripaus aitoa natsien tavoiteprotokollaa neljännen valtakunnan luomiseksi.

Tämä kova ydin, tai ainakin osa siitä, kutsuu itseään nimellä Olympians, kreikkalaisen Olympus jumalien mukaan. He katsovat tekevänsä Jumalan työtä ja olevansa meidän kaikkien, Jumala mukaan lukien, yläpuolella. Heidän keskeisinä tavoitteinaan ovat seuraavat teemat:

Toteuttaa uusi maailman järjestys nk. NWO eli maailman hallitus, yksi uskonto ja kirkko sekä yksi valuuttajärjestelmä keskuspankkeineen. Tätä he johtaisivat ja kontrolloisivat. Tämän on todentanut näyttävästi Presidentti Putin toteamalla, ettei yksinapainen maailma kelpaa hänelle ja Venäjälle. Kiina lienee jakamassa saman näkemyksen. Asiaan liittyy olennaisesti se, että tuhota uskonto ja erityisesti kristillinen uskonto.

Tuhota kaikki kansallinen ylpeys ja identiteetti. Jos me katsomme ympärillemme niin mikä muu tavoite on pakolaismassojen siirtämisellä. Toki on todettu Harvardin tutkimuksessa, että pakolaismassat ovat erittäin tehokas ase niin sodan kuin rauhan aikana.

Luoda täydellinen kontrolli ulottuen jokaiseen henkilöön. Monet ovat varmaan tietoisia siitä, että kännykkä on seurantalaitteitten kuningas. Lisäksi Paavo Lipposen hallitus ei nähnyt mitään ongelmia sen suhteen, että suomalaisten sähköposti yms. viestitystä kopioidaan ja seurataan.

Luoda teollisen aikakauden jälkeinen nolla kasvuun pohjautuva talousjärjestelmä, joka ulkoistaa työkykyisiä ihmisiä muodostaen näistä eliminoitavan jäteväestön. Kaikki tieteellinen kehittäminen lopetetaan, paitsi maailman hallituksen erikseen hyväksymät
hankkeet. Työttömyyden luominen teollisen yhteiskunnan sijalle tulevaan nollakasvujärjestelmään, aiheuttaa tarpeen suistaa työttömät alkoholisteiksi tai huumausaineitten käyttäjiksi. Tämä prosessi näyttäisi olevan jo menossa. Lainatakseni Kissingerin lausumaa, ruoan tuotanto ja jakelu, energia sekä finanssijärjestelmän kontrolli ovat keskeiset tekijät tässä yhteydessä.

Laillistaa huumeet ja suosia aineitten käyttöä sekä tehdä pornosta taidemuoto. No, onko kenelläkään vastaväitteitä kun katsellaan esimerkiksi television alaston ohjelmia tai pettämissaaren viestiä.

Toteuttaa kolmen miljardin ihmisen joukkotuhonta vuoteen 2050 mennessä, aloittamalla kehittyneissä maissa sotia ja levittämällä kuolettavia tauteja ja aiheuttamalla alikehittyneisiin maihin nälänhätä. Tämä hanke on kuvattu nk. Global 2000 Report nimisessä asiakirjassa. Tuo on myös dokumentoitu ns. Georgian Stoneseissa.

Moraali ajetaan länsimaissa kokonaan alas, ajatuksena tuhota perheyhteisö ja avioliittoinstituutio. Joka perjantai joku putoaa kelkasta. Feministit ja suvakit ovat valmiina ties mihin.

Aiheuttamalla toistuvia yhteiskuntaa horjuttavia kaaostiloja, aiheutetaan ihmisten paniikki ja kykenemättömyys päättää omista asioistaan ja kohtalostaan. Aiheuttaa täydellinen maailman talouden romahdus ja järjestelmällinen poliittinen kaaos. Tahallaan ja tietoisesti järjestetty pankkikriisi 1990 luvun alussa on oiva esimerkki kerrotusta toiminnasta. Lisäksi mikäli ei teillä ole tietoa Suomen valtion, Suomen pankin, suomalaisten yritysten ja kotitalouksien vastuitten suuruudesta selvittäkää se itsellenne välittömästi. Iso romahdus on tulossa ja sitä kyhätään hallituksemme toimesta koko ajan.

Kaiken ulko- ja sisäpolitiikan kontrollointi. Kansallisten hallitusten kontrolli, jonka kautta tuhotaan kansallinen itsenäisyys.

Yhdistyneitten Kansakuntien, mukaan lukien sen kaikki aliorganisaatiot sekä IMF:n, Maailman Pankin ja Kansainvälisen tuomioistuimen arvostuksen kohottaminen tarkoituksella tuhota kansalliset instituutiot.

Organisoida maailman laajuinen ”sota terrorismia vastaan”, jotta saadaan laajennettua länsiliittouman sotilaallista läsnäoloa eri alueilla. Olisiko tämä Nato touhu mainittua toteutusta. Mielenkiintoinen lisä edelliseen on sekä seitsemän maan invaasio ja ”pakolaisten” vyöryminen Eurooppaan.

Kontrolloida ja valvoa koko koulutusjärjestelmää tarkoituksena tuhota koulutus ja sivistys jatkuvilla opetusmenetelmien muutoksilla. Suomen Pisa haaveet on historiaa. Korkeakouluopetus on häväisty.

Luoda ja toteuttaa Yhdysvalloista sosialistinen maa tarkoituksella kumota maan perustuslaki. Jos joku vielä ihmettelee Presidentti Trumpin toimintaa niin kannattaa lukea historiaa.

Colemanin tarkennuksia
Tohtori John Coleman on kirjassaan kuvannut vielä tarkemmin Olympianssien tavoitteita. Hän kuvaa hyvin suuren muutoksen siihen demokraattiseen järjestykseen, johon olemme tottuneet. Seuraavassa olen koonnut tiivistetysti hänen väittämänsä:

Päällimmäisenä tavoitteena heillä on toteuttaa maailman hallitus, jossa hallituksen jäsenet koostuvat heidän henkilökohtaisesti valitsemistaan yksilöistä. Samalla otetaan käyttöön yksi finanssijärjestelmä maailmaan eli yksi valuutta, yksi keskuspankki ja muutama maailman laajuinen pankki.

Maapallon väen vähennys toteutetaan lasten määrän rajoittamisen kautta sekä järjestettyjen sotien ja tautien uhreina. Maailman väkiluku pudotetaan yhteen miljardiin henkilöön, joiden perimä on tarkoin suunniteltu. Toisin sanoen noin viisi miljardia ylijäämäihmistä poistetaan maapallolta hyödyttöminä syöjinä ja yhteiskuntarakenteesta poistuu keskiluokka. Jäljelle tulee jäämään hallitseva eliitti ja palvelijat. Mitenkä tähän teemaan sopii tuo maahanmuutto ja sen mukana käyty geneettisen pohjan keskustelu.

Maailman oikeusjärjestelmät yhdistetään yhdeksi samaksi kokonaisuudeksi, jonka maailman hallitus hyväksyy. Tätä valvoo yksi maailman hallituksen poliisiorganisaatio ja yhdistetyt puolustusvoimat. Kansallisvaltiot ja niiden rajat tuhotaan ja lopuksi maailmassa olisi vain yksi valtio. Maailman hallitus ja eliitti palkitsee kaikki myötämieliset palvelijat, mutta kapinoijat tai protestoijat julistetaan lainsuojattomiksi ja heidät saa kuka tahansa surmata. Yksityisesti omistetut aseet ovat luvattomia.

Olympiansseilla on ollut käytössään jo vuodesta 1920 maailman hallitukselle käyttöönotettava uskonto. Muut uskonnot ovat kiellettyjä.

Yksilöitten kaikki vapaudet ja oikeudet poistuvat. Kaikkien valtioitten, myös USA:n perustuslait kumotaan.

Yksilöt ovat vain ja ainoastaan maailman hallituksen lapsia, joilla on yksilöllinen identifikaatiotunnus.

Avioliitot, siinä muodossa miten me tämän instituution tunnemme, säädetään laittomaksi. Perhe-elämä poistuu kokonaan ja syntyneet lapset erotetaan vanhemmistaan ja kasvatetaan maailman hallituksen suunnitteleman järjestelmän toimesta. Lapset kuuluvat siis valtion omaisuudeksi. Vapaa seksi tulee pakolliseksi.

Kuuliaisuus hallitusta kohtaan on pakollista. Kahden lapsen jälkeen pakkoabortit ja sterilisaatiot tulevat käyttöön. Pornosta tehdään jokapäiväinen yhteiskuntamuoto kouluissa, teattereissa, ravintoloissa yms. paikoissa. Homo – seksi sisältyy em. yhteiskuntamuotoon. Huumeitten käytöstä tulee jokapäiväistä laillista elämänmuotoa.

Erilaiset ihmisen psyykettä ohjaavat lääkkeet otetaan kattavasti käyttöön. Niitä sekoitetaan ruokiin ja juomiin ihmisten tietämättä. Tätä käytetään eräänä kontrolli keinona.

Talousjärjestelmä on täydellisesti vain ja ainoastaan 300 komitean kontrollissa ja käytössä. Palvelijoille tarjotaan vain selviytymisen verran ruokaa, juomaa ja muita palveluita.
Eliitin käyttöön otetaan menetelmä, jota Yhdysvaltain presidentti hyödyntää nykyisin. Käytäntö perustuu nk. Executive Ordereihin eli erillismääräyksiin, joilla usein sivuutetaan USA:ssa perustuslain kirjain. Oikeusistuimet tulevat olemaan enemmänkin rangaistusorgaaneja kuin oikeuden jakajia.

Teollisuus ajetaan alas ja halvan energian tuotanto lopetetaan. Kaikki maanviljelys siirretään 300 komitean käsiin. Ruoan valmistaminen on vain eliitin hallinnassa.

Eutanasia otetaan pakolliseksi.

Vuoteen 2050 mennessä kolme miljardia ihmistä hävitetään maapallolta. Tämä toteutetaan sotien, organisoitujen epidemioitten, nopeasti leviävien sairauksien ja nälänhädän avulla. Energian, ruoan ja veden saantia rajoitetaan alkaen Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta. Kanadan, Länsi-Euroopan ja USA:n väestön vähentäminen suoritetaan nopeutetusti aina siihen asti kun maailman väkiluku saavuttaa miljardin tason.

Sen jälkeen kun päätoimialat, kuten esimerkiksi rakennusteollisuus, autoteollisuus, metalliteollisuus ja konepajatoiminta on lakkautettu, sallitaan vain erillisellä luvalla rajoitettua tuotantoa. Palvelijoille suodaan korkeintaan pikkutöitä tehtäväksi.

Kaikki lääketuotteet, lääkärit, hammaslääkärit ja sairaanhoitohenkilöstö rekisteröidään ja mitään ko. palvelua ei saa antaa ihmiselle ilman erillistä aluevalvojan lupaa. Kansalliset pankit lopetetaan ja maailmassa sallitaan yksi järjestelmä.

Luodaan täysin käteisrahaan perustumaton finanssijärjestelmä ainakin palvelijoitten käyttöön. Tilin eli palkan käyttö perustuu pankkikorttiin. Mikäli yksilö protestoi tai käyttää väärin järjestelmää häneltä peruutetaan kortin toiminta. Tämän jälkeen ko. yksilö suljetaan koko yhteiskunnan ulkopuolelle. Rangaistuksena em. on kuolema.

Pankkikortin lisäksi luodaan sähköinen passi, joka sisältää kaikki tiedot yksilöstä – henkilötiedot, terveystiedot, sormenjäljet yms.

Kaikki tiedon välittäminen olipa se sitten sähköistä tai painettua tulee olemaan komitean kontrollissa. TV, Radio ja painettu media toimii kansalaisten aivopesun kanavana ja ohjelmat laitetaan viihteen formaattiin.

Lopuksi haluaisin nostaa esiin Colemanin selvityksestä erikseen kuvatun Yhdysvaltojen taloudellisen ja poliittisen romauttamisen. Suunnitelma paljastettiin Colemanin toimesta jo 1980 luvulla ja kuvattiin oheisen kirjan ensimmäisessä painoksessa 1990 luvun alussa. Lisäksi Coleman toteaa, että keskeistä maailman hallitsemisessa on kyky toteuttaa ja hallita toistuvia taloudellisia kaaostiloja eli taantumia tai kriisejä.

LÖYSITKÖ JOTAIN TUTTUA YMPÄRÖIVÄSTÄ MAAILMASTA?

Me Kansa Kansanliike

Kotisivu: https://mekansa.fi/
Liity Me Kansan uutiskirjeen tilaajaksi: https://mekansa.fi/liity-postituslistalle/
Telegram: https://t.me/MeKansa
Telegram, Me Kansa keskustelee: https://t.me/mekansakeskustelee
Me Kansa paikallisryhmät: https://mekansa.fi/ryhmat/

YouTube: https://www.youtube.com/@mekansa
Rumble: https://rumble.com/user/mekansa
KansanTube: https://tube.kansanvalta.org/a/mekansa/videos

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

error: Kokeile linkittää.
Scroll to Top
Vaikka some kaatuisi, niin posti kulkee

Liity postituslistalle

Me Kansan postituslistalle liittyminen on ilmaista ja vapaaehtoista.