Ukrainan sotaa koskevien valheiden oikaisu

Jonas E. Alexis, Senior Editor- Veteranstoday, 10.12.2022

Eric Zuesse

Valhe nro 1: Sota alkoi 24. helmikuuta 2022, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Ennen kuin Ukrainan presidentti Volodmyr Zelensky lopetti neuvottelut Venäjän kanssa Ukrainan sodan ratkaisemiseksi, hän kertoi CNN:n Fareed Zakarialle 20. maaliskuuta 2022: ”Tein selväksi, että sota Ukrainassa on kestänyt kahdeksan vuotta. Se ei ole vain jokin erityinen sotilasoperaatio.” Zakaria oli kysynyt häneltä: ”Olette äskettäin sanonut, että Ukrainasta ei ehkä tule Naton jäsentä. Olette myöntänyt sen.”

Voisiko se – on ihmisiä, jotka kysyvät, olisiko tuo myönnytys, jos olisitte tehnyt sen selkeästi ja äänekkäästi aiemmin, voinut estää tämän sodan?” Zelenskyn vastauksessa sanottiin, että Ukrainan ei olisi hyväksyttävää tehdä tällaista ”myönnytystä” – elleivät jotkut Nato-maat astuisi esiin ja antaisi ”takuita” siitä, että Ukraina voittaisi tämän kahdeksan vuotta kestäneen sodan – ukrainalaiset eivät voisi hyväksyä sitä, koska tämä sota oli alkanut ”kahdeksan vuotta” aikaisemmin, eivätkä he hyväksyisi nyt – Venäjän hyökättyä Ukrainaan 24. helmikuuta 2022 – ”myönnytystä” välttämättömästä osasta sitä, minkä puolesta heidän armeijansa on taistellut jo kauan ennen sitä, aina vuoteen 2014 asti – virtuaalisesta, joskaan ei virallisesta Nato-jäsenyydestä, jotta amerikkalaiset ohjukset voidaan sijoittaa Ukrainan rajalle vain 317 mailin päähän Venäjän komentokeskuksesta Kremlissä. Tämä on aina ollut Ukrainan tavoite koko tämän kahdeksanvuotisen sodan ajan.

Ja jos Ukraina nyt ”myöntäisi” sen Venäjälle, se menettäisi sen, minkä saavuttamiseksi se on käynyt sotaa kahdeksan vuotta. Hän kertoi Zakarialle myös, että ukrainalaiset eivät koskaan hyväksyisi mitään myönnytyksiä Venäjälle alueella, joka oli ennen vuotta 2014 Ukrainan maata: Krim ja Donbass: ”Kaikki alueelliseen koskemattomuuteemme ja suvereniteettiimme liittyvät kompromissit … Emme voi suostua siihen.”

Nato-kysymys on osa sitä:

”Nato voisi olla Ukrainalle takuiden lähde, mutta meitä ei ole hyväksytty Naton jäseneksi, joten Ukrainan on haettava muita turvatakuita yksittäisiltä mailta, jotka voivat olla Naton jäseniä. Tätä me ehdotamme, että useat maailman maiden johtajat voisivat olla Ukrainan takuiden lähde. He voisivat olla osa tätä vaikutusvaltaisten maiden piiriä. Siitä me voimme puhua, turvallisuustakuista Ukrainalle.”

Hänen sotansa Ukrainassa on sota ”suvereniteetista”. Ukrainassa, joka oli olemassa ennen vuotta 2014, ja mukaan lukien Ukrainan oikeus sallia Yhdysvaltojen tai sen liittolaisten ohjusten sijoittamista sinne vain viiden minuutin lentomatkan päähän ydinvoimaa tuhoavasta Kremlistä.

Hän jopa sanoi, että ”meiltä loppuu aika kesken. Ukraina on otettava Natoon heti.

Meillä ei ole paljon aikaa. Teidän on hyväksyttävä Ukraina EU:n jäseneksi [ponnahduslautana sille, että Ukraina voidaan ottaa Natoon]”. Toisin sanoen: Vain väliaikaisena toimenpiteenä hän hyväksyisi joidenkin Nato-maiden tarjouksen antaa ”takuut” Ukrainan voittaessa tämän kahdeksanvuotisen sodan – ja hän pitää nyt kiinni samasta tavoitteesta, jota Ukrainan hallitus on tavoitellut vuodesta 2014 lähtien: että Yhdysvaltain ohjukset voitaisiin sijoittaa Ukrainaan ja siten vain viiden minuutin ohjuslentoajan päähän Kremlistä. (Vuoden 1962 Kuuban ohjuskriisin aikana JFK kieltäytyi sallimasta Neuvostoliiton ohjusten sijoittamista 1131 kilometrin päähän Washington DC:stä).

Ukrainan vallanvaihdos 2014

Tässä on video Ukrainan vuoden 2014 vallanvaihdosta, joka oli tuottanut tämän sodan. Ja tässä on se, mikä johti tuohon historialliseen vallanvaihdokseen. Ja tässä kerrotaan, miten tuo historiallinen vallanvaihdos johti lopulta Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan 24. helmikuuta 2022.

Suuri valhe Ukrainan sodasta on siis se, että se alkoi 24. helmikuuta 2022 eikä 20.–26. helmikuuta 2014. Jopa Ukrainan presidentti myöntää, että se on valhe. Jostain syystä Ukrainan ”liittolaisten” (erityisesti Yhdysvaltojen) johtajat eivät myönnä sitä.

Valhe nro 2: Venäjän hyökkäys Ukrainaan 24. helmikuuta 2022 oli ”laiton”.

Seuraavassa kerrotaan, miksi Venäjän hyökkäystä Ukrainaan 24. helmikuuta 2022 voitaisiin pitää kansainvälisen oikeuden mukaan laillisena:

Kukaan ei väitä, että Yhdysvaltain presidentiltä John F. Kennedylta puuttui kansainvälinen oikeudellinen valtuutus hyökätä Neuvostoliittoon, jos Neuvostoliitto olisi sijoittanut ydinsodankäynnillä varustettuja ohjuksiaan Kuubaan vain 1131 kilometrin päähän Washington DC:stä. Kaikki myönsivät, että jos Neuvostoliitto ja Kuuba tekisivät niin, se olisi hyökkäys Yhdysvaltoja vastaan, koska nuo ohjukset olisivat niin lähellä Amerikan komentokeskusta Washington DC:ssä, että ne mahdollistaisivat Neuvostoliiton salamannopean ydinhyökkäyksen niin nopeasti, että Amerikan strateginen komentokeskus ei ehkä ehtisi havaita hyökkäystä ajoissa laukaisemaan omia kosto-ohjuksiaan.

Kyse on periaatteesta, jonka mukaan kaikilla maailman suurvalloilla on kansallinen itsepuolustusoikeus kieltää rajanaapurivaltiota sijoittamasta kyseiseen rajanaapurivaltioon sellaista asevarustusta ja joukkoja, joka on vihamielinen kyseiselle suurvallalle.

Kuuba on 1131 kilometrin päässä Washington DC:stä, kun taas Ukraina on vain 317 kilometrin päässä Kremlistä. Viiden minuutin etäisyys Kremlistä olisi niin lähellä, että se merkitsisi Venäjälle peliä ja Yhdysvalloille mattia.

JFK vaati sekä Kuubalta että Neuvostoliitolta, että Neuvostoliiton ohjuksia EI SAA KOSKAAN sijoittaa Kuubaan, ja Neuvostoliitto lupasi sitten noudattaa tuota Yhdysvaltojen kansallista turvallisuutta koskevaa vaatimusta; näin kolmas maailmansota vältettiin.

Tällä kertaa hyökkääjät olivat Amerikka ja Ukraina; ja Venäjä (joka kohtasi vielä suuremman uhan kuin Amerikka vuonna 1962) esitti saman vaatimuksen kuin JFK, mutta sen viholliset olivat/ovat päättäväisiä ja selviä hyökkääjäkansoja – ne kieltäytyivät noudattamasta sitä.

Miksi KUKAAN väittää, että Yhdysvaltojen salliminen sijoittaa ohjuksensa vain 317 mailin (5 minuutin ohjuslennon päässä) Kremlistä ei olisi Yhdysvaltojen ja Ukrainan aggressiota Venäjää vastaan? Ukrainan Natoon liittymisen salliminen antaisi Yhdysvaltojen ja Ukrainan hallituksille oikeuden sijoittaa Yhdysvaltojen ohjuksia 317 mailin päähän Kremlistä, mitä yksikään Venäjän järkevä hallitus ei koskaan sallisi. Kuten Venäjän hallitus on sanonut, tämä kysymys Ukrainan pysyvästä jättämisestä Naton ulkopuolelle on Venäjälle ”elämän ja kuoleman kysymys”. Ja TÄMÄ on syy siihen.

Kuuban ohjuskriisin ennakkotapaus tunnusti, että Venäjällä on nyt maanpuolustuksellinen oikeus vaatia, että Ukrainaa EI KOSKAAN päästetä Natoon. Tätä Yhdysvallat, sen Venäjän vastainen sotilasliitto NATO ja Ukrainan nykyinen hallitus kieltäytyvät tunnustamasta.

Venäjä vaati 17. joulukuuta 2021 sekä Yhdysvalloilta että sen Venäjän vastaiselta sotilasliitto Natolta kirjallisia lupauksia siitä, että Ukrainaa EI SAA päästää Natoon. Tammikuun 7. päivänä 2022 Amerikka ja sen Nato-aggressioliitto sanoivat molemmat ei.

USA:n ”ydinvoiman ensisijaisuus” ja ”salamasodan ydinsota”: Venäjä vastaa Amerikan suunnitelmaan voittaa kolmas maailmansota.

Tämä jätti Venäjän joko antautumaan Amerikalle ja sen Natolle tai sitten hyökkäämään Ukrainaan estääkseen tuota hyökkääjää – Amerikkaa – tekemästä olennaisesti sitä, mihin JFK oli saanut Neuvostoliiton tekemään: suostumaan puolustavan maailman suurvallan äärimmäisen kohtuulliseen (itse asiassa välttämättömään) vaatimukseen ja lupaamaan siten, ettei Ukraina KOSKAAN pääse Natoon.

Amerikka (ja sen Nato) pakotti näin ollen Venäjän hyökkäämään Ukrainaan estääkseen Yhdysvaltain hallinnon ydinaseellisen ”Shakkimatin!”. Hyökkääjä oli Amerikka – EI Venäjä.

Kaikki Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten propagandaelimet (myös akateemiset), jotka käyttävät valheellista ilmaisua ”Venäjän laiton hyökkäys Ukrainaan”, on siksi tunnustettava valehtelijoiksi, joita ne todellisuudessa ovat. (Muuten: niiden on julistettava JFK:n rikkoneen kansainvälistä oikeutta uhkaamalla Hruštšovia amerikkalaisten hyökkäyksellä, jos Neuvostoliiton ohjukset sijoitettaisiin Kuubaan.)

Kuuban ohjuskriisin esimerkki on yksityiskohtaisempi selvitys Westfalenin periaatteesta tai ”Westfalenin valtiojärjestelmästä”, kuten Oxford Reference sen määrittelee:

KATSAUS

Westfalenin valtiojärjestelmä

PIKAVIITE

Kansainvälisissä suhteissa käytetty termi, joka oletettavasti juontaa juurensa vuonna 1648 tehdyistä Westfalenin sopimuksista, jotka päättivät kolmikymmenvuotisen sodan. Sen katsotaan yleisesti tarkoittavan valtioiden tai kansainvälisen yhteiskunnan järjestelmää, joka koostuu suvereeneista valtioyksiköistä, joilla on voimamonopoli keskinäisesti tunnustetuilla alueillaan. Valtioiden väliset suhteet hoidetaan valtionpäämiesten ja hallitusten päämiesten välisten virallisten diplomaattisuhteiden avulla, ja kansainvälinen oikeus koostuu näiden suvereenien kokonaisuuksien tekemistä (ja rikkomisesta) sopimuksista.

Termi merkitsee sisäisen ja kansainvälisen alueen erottamista toisistaan siten, että valtiot eivät voi oikeutetusti puuttua toisen valtion sisäisiin asioihin joko oman edun tavoittelemiseksi tai vetoamalla korkeampaan suvereniteetin käsitteeseen, olipa se sitten uskonto, ideologia tai muu ylikansallinen ihanne. Tässä mielessä termi erottaa ”modernin” valtiojärjestelmän aiemmista malleista, kuten Pyhästä Rooman valtakunnasta tai Osmanien valtakunnasta.

Richard Coggins

RTC

From:  Westfalenin valtiojärjestelmä teoksessa The Concise Oxford Dictionary of Politics.

Tuossa mainitaan kaksi ”imperiumia” – Pyhä roomalainen ja ottomaanien imperiumi – mutta itse asiassa KAIKKI imperiumit rikkovat westfalenilaisuutta. Siihen kuuluu myös nykyinen Amerikan imperiumi.

Toisen maailmansodan aikana westfalianismin puolestapuhujia olivat Roosevelt ja Stalin, ja westfalianismin vastustajia olivat Churchill, Hirohito, Mussolini ja Hitler. Trumanista ja hänen henkilökohtaisesta sankaristaan Eisenhowerista tuli FDR:n seuraajia, ja molemmat heistä olivat westfalenilaisuuden vastustajia. Tästä syystä kylmä sota alkoi: molemmat kaksi ensimmäistä amerikkalaista presidenttiä FDR:n jälkeen olivat imperialisteja. He loivat nykyisen sotateollisuuskompleksin hallitseman Amerikan, kansainvälisen amerikkalaisen diktatuurin, joka on nyt olemassa ja joka on korvannut FDR:n demokratian.

Mielenkiintoinen sivuhuomautus tähän on se, että kun sunni-islam ja joidenkin intohimo kansainvälisen ”kalifaatin” perustamiseen hyväksyvät imperialismin tai jopa kannattavat sitä (kuten kalifaatin kannattajat tekevät), shiialais-islam vastustaa imperialismia, ja tämä on ollut yksi tärkeimmistä syistä siihen, että kaikki imperialistiset hallitukset hylkäävät shiialaisen Iranin. Näin Iranin ajatollah Khamenei muotoili tämän 21. lokakuuta 2006 pitämässään ”Johtajan puheessa tapaamisessa pyhän puolustusajan sotilaiden ja komentajien kanssa”:

Puolustus- ja hyökkäyssodan välillä on kaksi merkittävää eroa merkityksen ja sisällön osalta. Yksi ero on se, että hyökkäyssota perustuu rikkomuksiin ja aggressioon, mutta puolustussodassa näin ei ole. Toinen ero on se, että puolustussodassa syntyy intoa, rohkeutta ja syvää uskollisuutta ihanteille. Nämä ihanteet voivat liittyä omaan maahan tai … omaan uskontoon. ….

Hyökkäyssodassa tällaista ei ole. Esimerkiksi kun Yhdysvallat hyökkää Irakiin, amerikkalainen sotilas ei voi väittää tekevänsä sitä rakkaudesta isänmaahansa. Mitä tekemistä Irakilla on hänen maansa kanssa? Tämä sota palvelee muita tavoitteita, mutta jos irakilainen vastustaa tätä sotilaallista hyökkäystä ja läsnäoloa maansa sisällä, se tarkoittaa vastarinnan osoittamista ja oman maan, kansallisen identiteetin ja niiden arvojen puolustamista, joihin uskoo. …

Siitä päivästä lähtien, kun Saddamin hallinto hyökkäsi Teheraniin ja iski lentokentälle, siihen päivään asti, jolloin imaami (r.a.) hyväksyi päätöslauselman – oli kunniakas aikakausi. Ja se jatkui loistavana aikakautena, kunnes Saddam hyökkäsi uudelleen ja vallankumoukselliset ja mujahidit valtasivat koko aavikon. Basiji-nuoret eri puolilta maata osallistuivat sotaan, ja he tekivät hämmästyttävän suorituksen. Tällä kertaa – toisen kerran, kun Irak hyökkäsi – he onnistuivat saamaan sen perääntymään.

Vuosina 1953-1979 Iran oli ollut osa (eli sen vasalli) tuolloin kasvavaa amerikkalaista imperiumia, ja Khamenei hylkäsi tuossa puheessaan periaatteellisesti TUON Amerikan – FDR:n jälkeisen imperialistisen Amerikan. Mutta tuo Amerikka on nyt kaksipuolueinen molemmissa Amerikan poliittisissa puolueissa, ja se käy sotaa nykypäivän imperialismin vastaisia kansakuntia vastaan, pääasiassa Venäjää, Kiinaa ja Irania vastaan – mutta myös kaikkia kansakuntia vastaan, jotka ovat ystävällisiä jollekin näistä kolmesta. Imperialisminvastaiset kansakunnat ovat länsimielisiä; imperialistiset kansakunnat ovat (ja ovat aina olleet) länsimaiden vastaisia.

Obaman Ukrainassa vuonna 2014 tekemästä vallankaappauksesta lähtien Ukraina on ollut ja on edelleen Yhdysvaltojen vasallivaltio. Sen vaatimus saada oikeus saada Yhdysvaltain ohjuksia sijoitettua vain noin 300 kilometrin päähän Kremlistä on itse asiassa Yhdysvaltain ja Naton vaatimus, joka asetetaan tämän vasallivaltion johtajille ennakkoehtona sille, että he voivat saada aseita Yhdysvaltain ja Naton aseista Venäjän 24. helmikuuta 2022 tapahtuvaa hyökkäystä vastaan. Zelensky on Yhdysvaltain ja Naton kätyri. Tämä koko ongelma on Yhdysvaltain imperialismin ongelma. Ukraina on Amerikan valtakirja. Venäjä puolustaa itseään Yhdysvaltain hyökkäystä vastaan.

Tämän päivän kansainvälisessä oikeudessa ei mainita Westfalenin periaatetta, koska FDR oli kuollut ja YK (jonka hän keksi ja nimesi) luotiin Trumanin eikä FDR:n kuvaksi; ja niinpä se hyväksyy imperialismin (jota FDR intohimoisesti halveksi ja inhosi). Tämä on osa FDR:n kaavaileman YK:n raivaamista, joka on johtanut siihen.

Valhe nro 3: Venäjän 24. helmikuuta 2022 tekemä hyökkäys Ukrainaan oli provosoimaton.

Klikkaa tätä nähdäksesi esimerkkejä tuosta raivokkaasti valheellisesta väitteestä, ja tässä ja tässä on kaksi tyypillistä esimerkkiä siitä. Mutta provokaatio on Amerikan vaatimus, että sen vasallivaltiolla Ukrainalla on oltava ”oikeus” sijoittaa Yhdysvaltain ohjuksia vain 5 minuutin päähän Moskovasta. Se on pöyristyttävää ja rikkoo länsimaalaisuutta (joka perustuu selkeään eroon hyökkääjän ja puolustajan välillä).

Valhe #4: Venäjän 24. helmikuuta 2022 tekemä hyökkäys Ukrainaan oli aggressiivinen eikä puolustuksellinen.

 

 

Näin ollen ilmaisut ”Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan” ja ”Venäjän hyökkäys Ukrainaa vastaan”, jotka ovat kaksi tyypillistä ilmaisua tiedotusvälineiden raporteissa ja virallisissa lausunnoissa Venäjää vastaan tässä sodassa – tyypillisiä esimerkkejä ovat tämä ja tämä – ovat kaikki silmittömiä valheita. Miksi niitä käytetään nyt Venäjää vastaan, kun vuonna 1962 kukaan ei väittänyt, että JFK olisi toiminut Kuuban ohjuskriisissä muutoin kuin puolustuksellisesti? (Lisäksi: hän ei ollut vastuussa siitä, että hänen uuskonservatiivinen edeltäjänsä Eisenhower oli sijoittanut Yhdysvaltain ohjuksia Turkkiin vuonna 1959, mikä oli saanut aikaan sen, mitä Hruštšov teki Kuubassa. Kolmannen maailmansodan välttäneessä ratkaisussa Neuvostoliiton ohjukset poistettiin Kuubasta ja amerikkalaisten ohjukset Turkista. Yhdysvaltain hallinto oli itse asiassa hyökkääjä vuosien 1959–1962 Turkin ja Kuuban yhdistetyssä ohjuskriisissä).

Kaikki väitetyt raportit, joissa käytetään sellaisia ilmaisuja kuin ”Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan” ja ”Venäjän hyökkäys Ukrainaa vastaan”, ovat propagandaa – valheellisia ”uutisia” tai ”historiaa” – jotka perustuvat siihen väärään lausumattomaan olettamukseen, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan 24. helmikuuta 2022 aloitti sodan Ukrainassa sen sijaan, että se olisi vastannut sotaan Ukrainassa, jonka Yhdysvaltain presidentti Barack Obaman hallinto (mukaan lukien Joe Biden) – Yhdysvaltain hallitus – oli itse asiassa aloittanut siellä vuonna 2014 Ukrainan naapurivaltiota Venäjää vastaan. Amerikka suunnittelee viime kädessä hyökkäävänsä Venäjälle ainoasta kansakunnasta, joka on vain 300 mailin päässä Moskovasta (Venäjän keskusjohto – paljon lähempänä kuin Kuuba oli Washington DC:hen vuoden 1962 Kuuban ohjuskriisin aikana).

Tässä, kuten linkit todistavat, ovat historialliset tosiasiat, jotka dokumentoivat Yhdysvaltain hallituksen lisääntyvän aggression Venäjää vastaan – käyttäen Ukrainaa ensisijaisena ponnahduslautana suunnitelmassaan valloittaa Venäjä:

Obaman hallinto toteutti helmikuussa 2014 Ukrainan verisen vallankaappauksen (joka piilotettiin Ukrainan korruption vastaisten mielenosoitusten taakse, joita CIA ja ulkoministeriö olivat kouluttaneet ja organisoineet paikallisia rasistisfasistisia venäläisvastaisia ukrainalaisia johtamaan), jossa Ukrainan demokraattisesti valittu presidentti syöstiin vallasta ja korvattiin rasistisella ja venäläisellä presidentillä. fasistinen (ideologisesti natsimainen) hallinto, joka välittömästi korvasi Ukrainan kenraalit kenraaleilla, joiden tehtävänä oli etnisesti puhdistaa Venäjä-mieliset ukrainalaiset, tappaa osa heistä ja terrorisoida muita pakenemaan Venäjälle, jotta päästäisiin eroon niistä ihmisistä Ukrainan alueilla, jotka olivat äänestäneet vähintään 70 prosenttia demokraattisesti valitun presidentin puolesta – ja tämä etninen puhdistus mahdollistaisi natsimaisen U. S.- Ukrainaan asennettu hallinto olisi ”demokraattisesti valittu”, ja näin USA:n hallitus voisi jatkaa tuon Venäjän rajalla sijaitsevan maan hallintaa.

Katso kaikki yksityiskohdat tästä.

Joten: kaikki neljä lausetta (”Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan”, ”provosoimaton sota Ukrainassa” ja ”Venäjän hyökkäys Ukrainaa vastaan” sekä (tässä aivan ylhäällä oleva) ”Sota alkoi 24. helmikuuta 2022” ovat valheita, joilla käännetään hyökkääjä (muka Venäjä, mutta todellisuudessa Amerikka) ja puolustaja (muka Ukraina – joka on Amerikan valtakirja sotaansa Venäjää vastaan) – puolustaja on tässä tapauksessa todellisuudessa Venäjä).

Ukrainan sota alkoi Obaman vallankaappauksesta, ei Putinin lopullisesta vastauksesta siihen (joka tapahtui pian sen jälkeen, kun Amerikka oli 7. tammikuuta 2022 hylännyt Venäjän vaatimuksen, että Ukraina EI saisi liittyä Natoon). Jopa Zelensky tietää tämän (kuten täällä alussa todistettiin). Ja sekä hän että hänen edeltäjänsä Poroshenko ovat tietoisia siitä, että Ukrainan demokraattisesti valitun presidentin kukistaminen helmikuussa 2014 ja vallankaappauksen jälkeisen hallinnon asettaminen merkitsee, että heidän omat presidenttikautensa olivat ja ovat niin ikään laittomia.

Amerikan suunnitelmana on sijoittaa ohjuksensa Ukrainan Venäjän vastaiselle rajalle, vain viiden minuutin ohjuslennon päähän Kremlin räjäyttämisestä ja siten Venäjän keskushallinnon mestaamisesta – liian nopeasti, jotta Venäjä ehtisi laukaista kosto-ohjuksiaan.

Mikä on valheiden voima?

YK:n yleiskokouksen äänestyksessä 14. marraskuuta YK:n yleiskokous (jolla ei ole valtaa) äänesti 94 äänellä puolesta, 73 tyhjää ja vain 14 ääntä vastaan päätöslauselman, jossa vaaditaan Venäjää maksamaan korvauksia Ukrainalle Ukrainan sodasta, jonka Amerikka aloitti Venäjää vastaan vallankaappauksellaan vuonna 2014. Amerikka – todistetusti diktatuuri ja poliisivaltio – johtaa maailman ”demokratioita” tällä tavoin.

Usein valheilla on suurempi vaikutus kuin totuuksilla. Ja tällä kertaa tuo vaikutus voi jopa muuttua kolmanneksi maailmansodaksi. Siksi on olennaista, että Yhdysvaltojen hallinnon valheet Venäjää vastaan paljastetaan – jotta kolmas maailmansota voidaan estää.

*

Huomautus lukijoille: Klikkaa yllä olevia jakopainikkeita. Seuraa meitä Instagramissa ja Twitterissä ja tilaa Telegram-kanavamme. Voit vapaasti repostata ja jakaa laajasti Global Researchin artikkeleita.

Tämä artikkeli julkaistiin alun perin The Duranissa.

Tutkiva historioitsija Eric Zuesse on ammattimainen valheenpaljastaja. Hänen uusi kirjansa AMERICA’S EMPIRE OF EVIL: Hitler’s Posthumous Victory, and Why the Social Sciences Need to Change kertoo siitä, miten Amerikka otti maailman haltuunsa toisen maailmansodan jälkeen orjuuttaakseen sen Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten miljardöörien käyttöön. Heidän kartellinsa keräävät maailman rikkaudet hallitsemalla ”uutismedian” lisäksi myös yhteiskuntatieteet – ja huijaavat yleisöä. Hän on Global Researchin säännöllinen toimittaja.

LÄHDE:

Debunking Lies About the War in Ukraine

Me Kansa Kansanliike

Kotisivu: https://mekansa.fi/
Liity Me Kansan uutiskirjeen tilaajaksi: https://mekansa.fi/liity-postituslistalle/
Telegram: https://t.me/MeKansa
Telegram, Me Kansa keskustelee: https://t.me/mekansakeskustelee
Me Kansa paikallisryhmät: https://mekansa.fi/ryhmat/

YouTube: https://www.youtube.com/@mekansa
Rumble: https://rumble.com/user/mekansa
KansanTube: https://tube.kansanvalta.org/a/mekansa/videos

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

error: Kokeile linkittää.
Scroll to Top
Vaikka some kaatuisi, niin posti kulkee

Liity postituslistalle

Me Kansan postituslistalle liittyminen on ilmaista ja vapaaehtoista.