Sisäministeriön hallinto

Analyysiä Suomen turvallisuustilannekuvasta, osa 1

Turvallisuustilannekuvan hahmottaminen on hyvä aloittaa poliisista, tilannekuvan kehityksestä johtuen.

Organisaatiorakenne

Millainen on Poliisin organisaatiorakenne? Tämän selvittämiseksi on hyvä aloittaa Sisäministeriön sivuilta https://intermin.fi/ministerio/hallinnonala. Missä kirjoitetaanseuraavaa:

”Sisäministeriön alaisuudessa toimivat Poliisihallitus ja Maahanmuuttovirasto, jotka ohjaavat oman toimialansa operatiivista toimintaa.”

Ja,

”Poliisihallitus on keskusvirasto, joka johtaa ja ohjaa operatiivista poliisitoimintaa. Poliisihallitus vastaa siitä, että kansalaiset saavat poliisin palveluja tasapuolisesti ja laadukkaasti eri puolilla Suomea.

Poliisihallituksen alaisuudessa toimivat poliisilaitokset sekä poliisin valtakunnalliset yksiköt Keskusrikospoliisi ja Poliisiammattikorkeakoulu. Poliisihallitus vastaa näiden yksiköiden tulosohjauksesta.

Paikallispoliisin muodostavat 11 poliisilaitosta. Tampereella toimiva Poliisiammattikorkeakoulu kouluttaa Suomen poliisit.”

Kuka siis todellisuudessa ohjaa ja johtaa Poliisin operatiivista toimintaa? Poliisihallitus? Ei, vaan Sisäministeri koska Poliisi toimii sen alaisuudessa. Sisäministeriö nimittää poliisihallituksen toimijat joita se komentaa ja niitä välikätenä käyttäen se ohjaa ja johtaa operatiivista poliisitoimintaa.

Yllä oleva organisaatiokaavio löytyy yllä mainitulta sivulta.

– Risto K. –

Sisäministeriön hallinto

Jaa artikkeli

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on vk
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print