Risto K.

Suomen turvallisuustilannekuva, osa 2

Turvallisuustilanne

Mitä Sisäministeriö pyrkii saavuttamaan Poliisin toiminnan poliittisella ohjauksella? Se pyrkii ajamaan kansaa ja poliiseja vastakkain ja kärjistämään kitkan kriisitilanteeksi. Millä keinoilla Sisäministeriö toteuttaa tätä vastakkainasettelua? Se alkaa poliisijohdon poliittisilla virkanimityksillä joilla Sisäministeriö valikoi johtotehtäviin sellaiset tahot jotka joko tietoisesti tai tietämättään edistävät Sisäministeriön kumouksellisia tavoitteita. Samalla poistuu vaara rikostutkinnasta kun johtotehtäviin istutetut pitävät huolen siitä …

Suomen turvallisuustilannekuva, osa 2 Lue lisää »

Analyysiä Suomen turvallisuustilannekuvasta, osa 1

Sisäministeriön hallinto

Turvallisuustilannekuvan hahmottaminen on hyvä aloittaa poliisista, tilannekuvan kehityksestä johtuen. Organisaatiorakenne Millainen on Poliisin organisaatiorakenne? Tämän selvittämiseksi on hyvä aloittaa Sisäministeriön sivuilta https://intermin.fi/ministerio/hallinnonala. Missä kirjoitetaanseuraavaa: ”Sisäministeriön alaisuudessa toimivat Poliisihallitus ja Maahanmuuttovirasto, jotka ohjaavat oman toimialansa operatiivista toimintaa.” Ja, ”Poliisihallitus on keskusvirasto, joka johtaa ja ohjaa operatiivista poliisitoimintaa. Poliisihallitus vastaa siitä, että kansalaiset saavat poliisin palveluja tasapuolisesti …

Analyysiä Suomen turvallisuustilannekuvasta, osa 1 Lue lisää »