Tilannearvio 07.01.2022

Tilannearvio 07.01.2022 – Sosiaali- ja Terveysministeriön virka-apupyyntö  Puolustusvoimille koronan taltuttamiseksi

Sijainti:
Suomi

Vaikutusalue
Suomi

Tahot
Sosiaali- ja Terveysministeriö, Sisäministeriö ja valtiokoneisto

Tapahtuma 1
04.01.2021 netissä julkaistussa MTV uutisille antamassaan haastattelussa Krista Kiuru antaa lausunnon jonka perusteella Sosiaali- ja Terveysministeriö on lähettänyt Puolustusvoimille virka-apupyynnön koronan taltuttamiseksi.¹ Videon ääniraita litteroituna alla.

Krista Kiuru, perhe- ja peruspalveluministeri:

Kyllä sosiaali- ja terveydenhuollon kentässä on nyt huolestuttavia viestejä siitä että resurssit uhkaavat loppua kesken, tehtävää on paljon. Pitää testata, jäljittää ja rokottaa, ja samaan aikaan henkilökuntaa sairastuu yhä enenevissä määrin omikroniin. Ja tää on johtanu siihen että tää viesti on otettava vakavasti. Me olemme tulleet siihen tulokseen, että SOTE-kentälle tarvitaan nyt pikaisesti apua.

Otin asian esille jo ennen joulua, Puolustusvoimien kanssa on käyty neuvotteluita siitä että me saisimme SOTE-kentälle virka-apua. Ja tänään olemme sitten päätyneet siihen että Sosiaali- ja Terveysministeriön näkökulmasta on välitetty Puolustusministeriölle ja Puolustusvoimille tämä sama viesti. Että on nyt varauduttava siihen että tarvitsisimme jopa noin 5000 henkilöä Puolustusvoimilta näihin tuleviin talkoisiin mukaan.

Erityisen huolestuttavaa on tällä hetkellä sairaalahoidon kuormituksen merkittävä nousu. Tämä kuormitus on sillä tasolla että me emme ole näin isoja lukuja nähneet. Me olemme päässeet jopa siihen että lähes 400 sairaalasijaa on käytössä. Ja se on kyllä erittäin vakava viesti siitä että sairaalahoitoon joutuu nyt merkittävä määrä ihmisiä. Ja tää kehitys on ollu tän reilun viimesen viikon aikana erittäin nopea. Samaan aikaan kun nää tartuntamäärät ovat kasvaneet, niin isoissa määrin että varmasti se aiheuttaa huolestumista muuallakin kuin Sosiaali- ja Terveysministeriössä.”

Antonia Berg, politiikan toimittaja:

Ensi viikolla koulut alkavat taas joululoman jälkeen eikä rokotuksia ole juurikaan saatu vielä aloilleen alle 12-vuotiaiden keskuudessa, minkälainen tilanne tämä on?

Krista Kiuru, perhe- ja peruspalveluministeri:

No kyllä on ensinnäkin todettava, että kuntien eri tahtisuus näkyy siinä millä tavalla ikäryhmissä 5-11 on päästy vauhdittamaan lasten ja nuorten rokotuksia. Tässä tilanteessa on kyllä syytä erityisesti kiinnittää huomiota siihen yhteiskunnan huoltovarmuuden näkökulmasta, miten turvataan koulujen terveysturvallisuus niin että omikronin levitessä tätä vauhtia myös kouluissa on turvallista. Jos omikron pääsee merkittävästi leviämään kouluissa, se tulee eittämättä johtamaan siihen että äidit ja isät jäävät sitten lapsia hoitamaan kotiin. Ja olen hyvin huolissani siitä mitä tämä tarkoittaa yhteiskunnan huoltovarmuuden ja toiminnan kannalta.

Analyysi

Tässä on havaittavissa jatkumoa korona-operaation kokonaiskuvaan josta olen varoittanut aikaisemmissa tilannearvioissani.

1) 13.08.2021 päivätyssä tilannearviossa varoitin siitä että injektion sisältö aiheuttaa autoimmuunireaktion. Nyt olemme nähneet tämän toteutuvan sairaaloiden kuormittuessa kasvavassa määrin autoimmuunireaktion aiheuttamista potilaista sitä voimakkaammin mitä enemmän injektioita on annettu. Yksi tällaisista autoimmuunireaktion aiheuttamista sairauksista on sydänlihaksen tulehdus. Tästä johtuen Krista Kiurun ja muiden valtiokoneistoon kuuluvien tahojen esittämä rokotustoimien jatkaminen ja etenkin niiden voimistaminen vain pahentaisi tilannetta.

2) 17.10.2021 päivätyssä tilannearviossa varoitin hallituksen aikeista käyttää turvallisuuselementtejä toteuttamaan HE 39/2021 mukaiset toimet jotka on esitetty HE 39/2021 kappaleissa 3 ja 4, sivuilla 32-51.² On syytä epäillä että pyrkimys saada 5000 varusmiestä ns. Krista Kiurun sanojen mukaan apuun koronan taltuttamiseksi on peite sille että hallintokoneisto saisi takaoven kautta käännettyä varusmiehiä suomalaisia siviilejä vastaan eristämällä heidät omille asuinalueilleen, kuten HE 39/2021 linjataan.

3) 17.10.2021 päivätyssä tilannearviossa varoitin myös siitä että valtiokoneisto saattaa leimata injektiosta kieltäytyvät hengelle ja terveydelle vaarallisiksi esimerkiksi HE 106/2021 sivulla 104, 2 § kohtaan 9) nojaten.

Tapahtuma 2

1.11.2021 Sosiaali- ja Terveysministeriö ilmoittaa tiedotteessaan³ otsikolla ‘Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden ohjelma alkaa’ muunmuassa seuraavaa:

Ohjelmassa luodaan edellytyksiä sekä etsitään ja yhteen sovitetaan lyhyen ja keskipitkän aikavälin konkreettisia ratkaisuja työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaannon parantamiseksi. Tämä tehdään muun muassa vaikuttamalla työn veto- ja pitovoimatekijöihin sekä kehittämällä johtamis- ja yhteistyörakenteita. Samalla selvitetään ja ehdotetaan, miten voidaan varmistaa työperäisen maahanmuuton onnistunut toteutus toimialan tarpeisiin.

Analyysi

Tämä liittyy erityisintressien pyrkimyksiin syrjäyttää suomalainen työvoima. Kuvio menee näin:

1) Ensin hallintokoneisto on toteuttanut useita toimia hivuttamalla jonka lopputuloksena Suomen terveydenhuolto on saatu tahallisesti kriisiytettyä. Kehitys on ollut pitkäaikaista ja sitä ovat toteuttaneet useat hallituskokoonpanot vuosien varrella. Yleisesti ottaen näitä kumouksellisia toimia on kutsuttu virallisesti tehostamistoimiksi. Hoitajien ja lääkärien määrää on vähennetty, jolloin työtaakka ja uupumus kasautuvat. Hallitus on myös väittänyt että terveydenhuoltoon ei löydy lisää rahaa, mutta samanaikaisesti rahaa kaadetaan kuitenkin muunmuassa ulkomaanapuun ym. sellaiseen yli miljardi, joka ei hyödytä Suomea eikä suomalaisia.

2) Nyt hallintokoneisto ehdottaa itse tahallisesti aiheuttamaansa terveydenhuollon kriisiin “ratkaisuksi” “työperäistä maahanmuuttoa” tällä tavoin he naamioivat aseena käytetyn maahanmuuton jonka tarkoituksena on kansan sekoittaminen ja Suomen ja suomalaisten yhteistoimintakyvyn tuhoaminen.

3) Mikäli tätä toimintaa ei estetä, niin on todennäköistä että erityisintressit laajentavat suomalaisen työvoiman syrjäyttämistoimintansa kaikille muillekin aloille.

Tapahtuma 3

Sisäministeriöllä on käynnissä hanke perheenyhdistämisen edistämiseksi.⁴ Hankkeen kuvauksessa mainitaan seuraavaa:

Kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden perheenyhdistämistä koskevan lainsäädännön arvioiminen perhe-elämän suojan ja lapsen edun toteutumisen edistämiseksi.

Sekä:

Valmistellaan tarvittavat säädösmuutokset ulkomaalaislakiin (301/2004) toimeentuloedellytyksen poistamiseksi kv. suojelua saavien alaikäisten henkilöiden perheenjäsenten oleskeluluvan edellytyksenä. Selvitetään toimeentuloedellytysten vaikutusta pakolaisaseman ja toissijaista suojelua saaneiden perhe-elämän suojaan ja perheenyhdistämisen toteutumiseen. Selvitetään perheenyhdistämiseen liittyviä ongelmia ja arvioidaan muita mahdollisia säädösmuutostarpeita hallitusohjelman mukaisesti ja erityisesti yhdenvertaisuusvaltuutetun 3.3.2020 julkaistussa selvityksessä ”Lapset ilman perhettä – Kansainvälistä suojelua saaneiden alaikäisten perheenyhdistäminen” esitettyjen suositusten pohjalta.

Analyysi

Toteutuessaan tämä Sisäministeriön hanke tukisi tässä tilannearviossa esitetty turvallisuusuhkia.

Lähteet

1 https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/stm-pyytaa-virka-apua-puolustusvoimille-koronan-taltuttamiseksi-tuhansia-ihmisia-auttamaan-rokotuksissa-jaljityksessa-ja-testauksessa/8326298#gs.ldhwf9

2 https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_39+2021.pdf

3 https://stm.fi/-/sosiaali-ja-terveydenhuollon-henkiloston-riittavyyden-ja-saatavuuden-ohjelma-alkaa

4 https://intermin.fi/hankkeet/hankesivu?tunnus=SM023:00/2020

Me Kansa Kansanliike

Kotisivu: https://mekansa.fi/
Liity Me Kansan uutiskirjeen tilaajaksi: https://mekansa.fi/liity-postituslistalle/
Telegram: https://t.me/MeKansa
Telegram, Me Kansa keskustelee: https://t.me/mekansakeskustelee
Me Kansa paikallisryhmät: https://mekansa.fi/ryhmat/

YouTube: https://www.youtube.com/@mekansa
Rumble: https://rumble.com/user/mekansa
KansanTube: https://tube.kansanvalta.org/a/mekansa/videos

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

error: Kokeile linkittää.
Scroll to Top
Vaikka some kaatuisi, niin posti kulkee

Liity postituslistalle

Me Kansan postituslistalle liittyminen on ilmaista ja vapaaehtoista.