Tilannearvio 29.01.2022 – European Freedom Convoy 2022

Tilannearvio 29.01.2022 – European Freedom Convoy 2022

Sijainti: Eurooppa

Vaikutusalue: Eurooppa

Tahot: Tuntematon

Tapahtuma 1

Hallitus toi eduskunnan käsittelyyn 25.03.2021 HE 39/2021

Esityksessä hallitus esitti käytännössä että kansalaiset tulisi eristää omille asuinalueilleen koronan tekosyihin vedoten. Hallitus pyrki esityksessään osoittamaan tehtävän toteuttamiseen poliiseja ja varusmiehiä. Asia selviää asiakirjan sivuilta 32 ja 51.

Hallitus veti esityksen pois 31.03.2021 pääministerin peruutuskirjelmällä. Asia selviää käsittelytietosivulta. Pidän todennäköisenä syynä peruutukseen virka-apulain sisältöä suhteessa poliisien määrään. Tätä näkemystä tukee nähdäkseni myös asiakirjan sivun 51 sisältö.

Tapahtuma 2

Useassa Euroopan maassa, Suomi mukaan lukien, ollaan järjestämässä raskaalla kalustolla toteutettavia kulkueita helmikuussa. Julkisessa tiedotuksessa tapahtumia markkinoidaan valtiokoneistojen toimien vastaisina protesteina, mutta Twitteriin 28.01.2022 postatulla videolla² aikaindeksissä 0:47 ilmestyvässä kuvan tekstissä esitetään seuraavaa: LET’S GET ORGANIZED! We will converge on Brussels as a united Europe”

Myös kuvan animaatio on oleellinen koska siinä ilmenee suggestio siitä miten ihmisten halutaan toimivan.

Kansallisilla tasoilla on perustettu Telegram -ryhmiä jotka on listattu World Freedom Convoy³ nimisessä Telegram ryhmässä ja löytyy tilannearvion kirjoitushetkellä 25. ankkuroidusta viestistä.

Uhkaskenaario

1) Convoy Finland 2022 onnistuu toteuttamaan toimintasuunnitelmansa tavalla joka johtaa yhteenottoon poliisin kanssa.

2) Poliisi toteuttaa virka-apupyynnön koska miesvahvuus ei riitä.

3) Varusmiehet saapuvat paikalle joka johtaa yhteenottoon kansan ja varusmiehien välillä.

4) Kansa pirstaloituu entistä enemmän, kansan luottamus puolustuselementteihin rapautuu ja puolustustahto laskee.

Analyysi

Mikäli suuri määrä ihmisiä tukkisi ensin omissa maissaan tieverkostoa, se aiheuttaisi ongelmia puolustukselle kansallisella tasolla. Ja jos sen jälkeen vielä kaikki nämä kansalliset kulkueet lähtisivät Euroopan tieverkostoon yhtäaikaisesti omista maistaan, niin tieverkosto voisi tukkeutua siinä määrin että muunmuassa myös sotilasajoneuvojen liikehdintä vaikeutuisi huomattavasti. Tällöin Euroopan puolustusalueen puolustustoiminta lamautuisi huomattavasti.

Kun katsotaan näiden tapahtumien ajoitusta yhteydessä Euroopan ja sen lähialueiden tilannekuvaan, pidän todennäköisenä että nämä raskaan kaluston kulkueet eivät ole orgaanisia vaan niissä on epätavanomaisen sodankäynnin vaikuttaminen taustalla. Ne vaikuttavat kumoussodankäynnin operaatiolta jossa tavoitteena on valjastaa väsyneiden ja vihaisten kansalaisten toiminta heitä itseään vastaan ilman että he ymmärtävät asiaa.

Lähteet
1
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_39+2021.aspx kts. HE 39/2021 pdf.
2 https://twitter.com/backtolife_2019/status/1487139855473725453
3
https://t.me/FreedomEuro

Me Kansa Kansanliike

Kotisivu: https://mekansa.fi/
Liity Me Kansan uutiskirjeen tilaajaksi: https://mekansa.fi/liity-postituslistalle/
Telegram: https://t.me/MeKansa
Telegram, Me Kansa keskustelee: https://t.me/mekansakeskustelee
Me Kansa paikallisryhmät: https://mekansa.fi/ryhmat/

YouTube: https://www.youtube.com/@mekansa
Rumble: https://rumble.com/user/mekansa
KansanTube: https://tube.kansanvalta.org/a/mekansa/videos

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

error: Kokeile linkittää.
Scroll to Top
Vaikka some kaatuisi, niin posti kulkee

Liity postituslistalle

Me Kansan postituslistalle liittyminen on ilmaista ja vapaaehtoista.