Digi ID valtiovarainministeriö blogi

Puhe WWD mielenosoituksessa 19.03. – Digi-ID

Hankkeen taustasta
 • Hanke on maailmanlaajuinen ja sen taustalla on laajalle levittäytynyt verkosto vaikutusvaltaisia organisaatioita ja suuryrityksiä. Verkostoon kuuluu mm. YK¹,⁷; WHO²; EU³; WEF eli Maailman talousfoorumi⁴,⁵; BIS eli Kansainvälinen järjestelypankki⁶; Bill ja Melinda Gates säätiö⁷; Rockefeller säätiö⁷,⁸,⁹; Microsoft⁷,¹⁰; Apple¹¹; Google¹²; Facebook⁷; ja Amazon¹³.

 • Toimista päätellen sitä yritetään ajaa käyttöön synkronisoidusti alueittain. Euroopan alueella hanke tunnetaan ehkä parhaiten lyhenteellä eIDAS. Sitä koordinoi EU ja sen piiriin kuuluu ainakin: Tsekki, Tanska, Viro, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Islanti, Irlanti, Italia, Latvia, Liechenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Alankomaat, Norja, Puola, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Espanja, Ruotsi ja Iso-Britannia.³

Hankkeen rakenteesta ja tavoitteista
 • Digi-ID hanke on seuraava askel jo vähintään 20 vuotta käynnissä olleelle digitalisaatiolle. Hanke voidaan jakaa kolmeen pääasialliseen osa-alueeseen; Tietojärjestelmät, maksujärjestelmät ja sosiaalielämä.

 • Tiedon osalta tämä tarkoittaa sitä että kaikki tietokannat tullaan ennen pitkää sitomaan Digi-ID -sovellukseen. Aluksi siihen sidotaan ainakin väestötietorekisteri, potilastietorekisteri, verotietorekisteri ja luottotietorekisteri.¹⁴ Tällä tavoin hanketta ajava verkosto pyrkii pakottamaan kaikki kansat käyttämään Digi-ID:tä. Sovellus myös päivittää tietokantoja reaaliajassa sinusta saatavalla tiedolla. Näin toimimalla agendaa toteuttava verkosto pyrkii keskittämään tiedon kontrollin ja ohjauksen itselleen.

 • Jos Digi-ID astuu voimaan, niin erinäiset tahot ympäri Eurooppaa pääsevät käsiksi kaikkeen sinua koskevaan tietoon. EU kutsuu käytäntöä yhteiseksi digitaaliseksi palveluväyläksi, heidän omassa dokumentaatiossa se esiintyy nimellä Single Digital Gateway, SDG.¹⁴

 • Maksujärjestelmän osa-alueella Digi-ID kytketään Digi-lompakkoon joka otetaan käyttöön sen kanssa rinnakkain.¹⁴ Digi-lompakkoa perustellaan valheellisesti turvallisuudella jotta Digi-ID voi tunnistaa tuotteita ja palveluita käyttävän henkilön.¹⁴,¹⁵,¹⁶ Todellisuudessa sen tarkoituksena on toimia keskuspankkien digivaluuttojen käyttöönottoalustana.⁶,¹⁴,¹⁵,¹⁶ Tällöin rahasta tulee täysin ohjelmoitavaa ja se mahdollistaa mm. automaattiperinnät suoraan tililtä, jolloin rahankäyttöä voidaan rajoittaa tai pakottaa tuote, palvelu- ja tapauskohtaisesti jokaisen henkilön kohdalla erikseen. Tätä on kokeiltu pilottihankkeella Kiinassa.¹⁷

 • Valtiovarainminsteriön digitaalisen henkilöllisyyden hankkeen sivuilta löytyvän aineistopaketin sivulta 42 löytyvän, Suomen kansallisen toteutuksen tiekartan mukaan Digi-lompakon pilotointivaihe alkaa 2022 toisella neljänneksellä ja Digi-ID:n pilotointivaihe kolmannella neljänneksellä. Esityksessä sivulla 12 mainitaan mm. näin: “Tavoitteena on, että lompakkosovellusta voidaan käyttää mahdollisimman laajasti yhteiskunnan palveluissa.”¹⁴

 • Jos hanke etenee toteutusvaiheeseen, niin yhteiskunta muuttuu avoilmavankilaksi jota tekoäly valvoo verkkoon kytketyillä sensoreilla joita on kaikkialla.⁴,⁵,¹⁸ Se tuntee sinut paremmin kuin sinä itse, ylläpitämällä käytös- ja uhkaprofiileja sinusta joita se päivittää reaaliajassa kaikella sinusta saatavalla tiedolla. Etkä voi estää sen tiedonsaantia koska kaikki yhteiskunnan toiminnot on kytketty Digi-ID:hen ja digilompakkoon. Yhdessä ne tulevat kontrolloimaan kaikkia elämäsi osa-alueita.

 • Tätä orjuuttavaa järjestelmää myydään kansoille vapauttavana sekä mukavuutta ja turvallisuutta tuovana. Kaikki verhotaan kauniiseen kieleen, olette ehkä kuulleet käytettävän termejä kuten älykaupunki ja älykoti. Älykodissa lukot, ikkunat, valaistus, lämmitys, vesipisteet ja muunmuassa kodinkoneet on kuorrutettu erillaisilla sensoreilla ja ne on kytketty nettiin. Tällaisista esineistä käytetään termiä esineiden internet, IOT, Internet Of Things. Suomessa toimii yritys nimeltään Silo AI, tutkikaa mitä se tekee yhdessä kiinalaisen Huawein kanssa.¹⁸ Asiaa tutkittuanne itse ajavat autot ei ehkä kuulosta enää niin kivalta idealta. Muita esimerkkejä on mm. Applen Siri ja Amazonin Alexa.

 • BIS kirjoitti 23.06.2021 julkaistussa lehdistötiedotteessa vapaasti suomeksi käännettynä näin: “Kaikkein lupaavin suunnitelma keskuspankkien digivaluuttojen yleiselle käytölle rakentuu Digi-ID:n ympärille, suojellen tietoturvaa ja tarjoten samalla suojaa luvattomalta toiminnalta, sekä potentiaalisesti sujuvoittaen rajoja ylittävää maksamista.”¹⁶

 • Toinen esimerkki tällaisesta markkinoinnista löytyy valtionhallinnon U-kirjelmästä U28/2021 sivulta 3:
  Asetuksen tarkoituksena on parantaa sisämarkkinoiden toimintaa luomalla edellytykset tekoälyn käyttöönotolle, joka on yhteensopiva unionin lainsäädännön kanssa ja edistää terveyden ja turvallisuuden sekä henkilöiden perusoikeuksien ja –vapauksien ja erityisesti henkilötietojen korkean tason suojelua. Komission sääntelyehdotus pyrkii lisäksi selkeästi osoittamaan, että tekoälyn käyttöönoton tulee EU:n alueella perustua unionin arvoille. Asetuksella pyritään luomaan edellytykset luottamuksen ekosysteemille, joka edesauttaa tekoälyn markkinoille saattamista, käyttöönottoa ja kehittämistä sekä tekoälypohjaisten tavaroiden ja palvelujen liikkuvuutta. Lisäksi tavoitteena on, että EU:n markkinoilla saatavissa olevan tai muulla tavoin unionin kansalaisiin vaikuttavan tekoälyn sääntöjen tulisi saattaa ihmiset keskiöön.”¹⁹ Suosittelen lukemaan koko U-kirjelmän, se löytyy eduskunnan sivuilta.

 • Kysytte nyt ehkä itseltänne että mitä voitte tehdä asialle. Informoikaa itseänne tutkimalla digitaalisen henkilöllisyyden hanketta – ulkomainen englanninkielinen materiaali mukaan lukien – ja kertokaa havainnoistanne toisillenne. Järjestäkää paikallisia kokoontumisia ja pyrkikää kaikin keinoin luomaan aukkoja tätä agendaa edistävien tahojen keräämään dataan. Käyttäkää maksuvälineenä käteistä ja välttäkää digitaalista tiedonkäsittelyä.

Lähteet

1 YK:n digitaalista henkiöllisyyttä koskeva lehdistötiedote
2 WHO digital health ohjelma
3 EU:n eIDAS hankkeen sivu
4 Maailman talousfoorumin digitaalista henkilöllisyyttä koskeva strategiakartta
5 Maailman talousfoorumin tekoälyä koskeva strategiakartta
6 Keskuspankkien digitaaliset valuutat ja digitaalinen identiteetti, hakutermi: digital identity
7 ID2020 alliance partners ja sen välilliset kytkökset
8 Rockefeller säätiön WHO yhteistyö
9 Hakutermit: unique patient number ja tracking software
10 Julkaisu digitaalisesta henkilöllisyydestä (white paper)
11 Digitaalinen ajokortti ja lompakko
12 Katso lyhyt video sivulta
13 Amazonin blogikirjoitus datapalveluista koskien digitaalista henkilöllisyyttä
14 Valtiovarainministeriön digitaalisen henkilöllisyyden esitysmateriaali
15 Finanssialan digitaalisen henkilöllisyyden esitysmateriaali
16 Kansainvälisen järjestelypankin lehdistötiedote
17 Zerohedgen artikkeli Kiinan digitaalisen valuutan pilottihankkeesta
18 Silo AI lehdistötiedote yhteistyöstä Huawein kanssa
19 U-kirjelmä 28/2021

Jaa artikkeli

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on vk
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print