Me Kansa

Rikosoikeus, invaasio ja saatanan tunarit – osa 3/3

Esitän tässä viimeisessä osassa ja ihan suoraan alussa seuraavan väitteen – ”Tutkinta vakavista rikoksista tulee aloittaa välittömästi perustuen siihen, että todennäköiset syyt vaatimus on ylitetty”.

Suomen ylin johto on ollut mukana toteuttamassa agendaansa ulkomaisen eliitin tahdon mukaisesti sitten Holkerin hallituksen 1987. On aiheutettu lama, sidottu valtio velkavankeuteen, hyökätty kansalaisia vastaan lamauttamalla oikeushallinto, toteutettu Suomen historian suurin petos, itsenäisyys luovutettu natsien järjestölle ja nyt ollaan tuhoamassa kansallisvaltion rippeet eli sen kulttuuri invaasion avulla.

Tämä on tapahtunut vastuullisten poliittisesti valittujen henkilöitten toimesta. Presidentit ovat edustaneet SDP, SDP, SDP ja kokoomus puolueita. Hallitukset puolestaan ovat vaihdelleet asetelmia siten, että Kokoomus, SDP ja Kepu ovat olleet hallitusvastuussa vaihdellen, mutta hallituksen harjoittama politiikka edellä mainitun Uuden Maailman Järjestyksen suhteen on aina puolueesta riippumatta noudattanut samoja latuja. Myös Rkp on ollut vahvasti mukana tavoitellussa uudessa ihanuudessa.

Voitaneen siis todeta se, että hallitukset ja presidentit ovat puolensa vallinneet, ilmoituksensa mukaisesti. Nämä tahot ajavat kansallisvaltio Suomen tuhoamista ja siihen liitettävää politiikkaa Anglo Amerikkalaisen natsi politiikan mukaisesti. Viimeisin naula tässä prosessissa on islamilaisten Daesh taistelijoitten tietoinen salliminen maaperällemme. Nämä vieläpä mitä todennäköisemmin vahvasti aseistettuina.

Skenaarioanalyysin mukaan periaatteessa mikään vaihtoehto ei ole mahdoton. On vain kullekin vaihtoehdolle olemassa tietty arvioitu todennäköisyys. Usein on kuitenkin niin, että analyysia tehtäessä ei uskota joihinkin mahdollisuuksiin tai kyetä edes ajattelemaan joidenkin tapahtumaketjujen olemassaoloa (esim. A-Factor). Tällainen mahdollinen rooli Daeshilla Suomessa olisi hyökkäys Venäjää vastaan. Ei siis ihme, jos Venäjä Daesh vastustusoperaattorina, istuisi sellaisen tiedon päällä, että tämä saattaisi olla todennäköistä, niin he keskittävät joukkoja rajoillemme. Ei siis kannata Suomen poliittisen johdon kiukutella ja puristella ”munia”, sillä tehän olette puolenne valinneet. Onko kansa, We the People, mukana tässä hankkeessanne jää nähtäväksi.

Kysymys kuuluu onko syytä epäillä rikoksia tämän politiikan muodossa. Mielestäni on. Kaikkein keskeisintä tällä hetkellä on se, että Suomessa on vastuullisia organisaatioita, joiden tehtävänä on seurata mahdollisten maanpetosten tekemistä. Näitä ovat poliisi ja puolustusvoimat.

Kansalaisilla on oikeus tietää, koska Suomi kuuluu kansalle eikä eliitille, varsinkaan kansainväliselle Anglo Amerikkalaiselle natsi eliitille. Mielestäni sekä poliisin ylimmän johdon, poliisiylijohtaja, KRP:n johtaja ja SUPO:n johtaja, olisi pidettävä kolmikkona ensi tilassa kirjallinen ja suullinen tiedotustilaisuus, jossa he perustelevat miksi kiinniottoja ei tehdä ja miksi tutkintaa ei aloiteta. Kolmikkoon olisi syytä sisällyttää selvitys myös oikeuskanslerilta ja valtakunnan syytäjältä. Samaten vastaava perustelu olisi saatava myös puolustusvoimien komentajalta. Miksi tämän kaiken sallitaan tapahtuvan. Keskeistä asiassa olisi se, että näiden tahojen mahdollinen sekaantuminen kansainvälisen rikolliseliitin toimiin voitaisiin selkeyttää. Erityisen tärkeää olisi se, että se miltä asioitten tila näyttää nyt saisi mahdollisesti selvityksen ja perustelut, jotta We The People voisimme ymmärtää paremmin. Asiassa on myös otettava huomioon se skenaariomahdollisuus, että kohta alkavat kansainväliset kiinniotot, tutkinnat ja tuomiot läikkyvät myös Suomeen ja tuolloin vääjäämättä joudumme kysymään viranomaistemme toimien, siis tahallisuuden ja tuottamuksen, perään.

Mitä tulee SPR:n toimiin niin joudumme kysymään heiltä invaasion suhteen samoja kysymyksiä. Miksi sitä ja miksi tätä. Erityisen tarkasti joudumme paneutumaan puheenjohtajan huutoon siitä, että suomalaisten on syytä tottua islamin vyöryyn maahamme. Tämä on muka pysyvä asiantila. Kysynkin miksi. Talouden termistöt eivät tätä tue.

Kun nyt puhumme SPR:n toimista on syytä ottaa esiin myös ne lieveilmiöt, joita olemme todistaneet invaasion myötä. On nimittäin syytä epäillä, että nämä seksisuhteet ja orgiat ovat suurempi ilmiö kuin uskommekaan. Minulle kaiken kaikkiaan on sama ”naiskenteleeko” joku SPR liittolainen Daesh edustajan kanssa vai eikö mutta siihen liittyy todellisia kansalliseen turvallisuuteen liitettäviä kysymyksiä. Tiedämme nimittäin sen, että nämä Daesh taistelijat mieluiten haluavat siirtyä asemapaikkaansa päästyään sellaiseen asemaan, jossa he ovat turvassa päivittäiseltä seurannalta. Sellaiseksi paikaksi mitä ilmeisimmin soveltuu SPR naisen koti. Kun sitten tällainen nainen kihlautuu ulkomaisen naimisissa olevan miehen kanssa, vieläpä tietoisena tämän avioliitosta, tulee kysyä voiko naisen harkintakyky horjua vieläpä niin paljon, että hän tosiasiallisesti avustaa mahdollisia Daesh taistelijoita suorittamaan sotilaallista tehtäväänsä maassamme. Tämä voisi tapahtua esimerkiksi salaamalla tietoja, piilottamalla peitonheiluttajien ja heidän ystäviensä aseita vaikkapa autotalliin tai harjoittamalla kyseisten taistelijoitten ampumataitoja ja lähitaisteluosaamista.

Olen myös ihmetellyt tiettyjen pakolaistaustaisten henkilöitten puheenvuoroja. Nämä henkilöt ovat nousseet merkittävään asemaan suomalaisessa yhteiskunnassa poliittisten liikkeitten kautta. Nämä tahot huutavat suomalaisten, joita heidän pitäisi olla itsekin, rasismin perään. Kysymys kuuluu, onko veri vettä sakeampaa. Toisin sanoen, vaikka heidän pitäisi ajaa Suomen, uuden isänmaansa asioita, ajavat he islamin asiaa. Tämä minua ihmetyttää ja asettaa ajatukseni todella vaikeaan asemaan. Ovatko he kuitenkin vieraan vallan agentteja tosipaikan tullen. He toimivat Suomessa islamistisena soluna edistämässä kansallisvaltion alasajoa. Tässäkö kiitos turvapaikasta. Kysynkin, kannattaisiko edistää oman maansa ihmisoikeusasioita, vaikkapa kieltoa naisen tappamisesta kivittämällä. Tämä menettely ei ainakaan edistä suvaitsevaisuutta, sillä kyllä kansa tietää.

Olen myös ollut ihmeissäni julkisen sanan täysin puolueellisesta asenteesta. Ei voine välttyä siltä ajatukselta, että media edesauttaa vihollistahon invaasiota ja mahdollisesti Suomen ajautumista sotaan, joka sisäisesti tai ulkoisesti. Tähänkin joudutaan pureutumaan siinä vaiheessa kun kansainväliset vastatoimet alkavat purra Anglo Amerikkalaisen natsieliitin eturiviin. Kuka valitsi puolensa ja millä perusteella.

Kolmen kirjoituksen yhteenveto

Todennäköiset syyt uskoa merkittävien rikosten toteuttamiseen on ylitetty. Hiljaisuus laajentaa syylliseksi epäiltyjen määrää. Kansainvälinen tuleva tapahtumaketju asettaa tietyt tahot varsin epäedulliseen asemaan. Kysyn edelleen olisiko nyt aika toimia vai odotatteko oman veneennekin uppoamista.

Me Kansa Kansanliike

Kotisivu: https://mekansa.fi/
Liity Me Kansan uutiskirjeen tilaajaksi: https://mekansa.fi/liity-postituslistalle/
Telegram: https://t.me/MeKansa
Telegram, Me Kansa keskustelee: https://t.me/mekansakeskustelee
Me Kansa paikallisryhmät: https://mekansa.fi/ryhmat/

YouTube: https://www.youtube.com/@mekansa
Rumble: https://rumble.com/user/mekansa
KansanTube: https://tube.kansanvalta.org/a/mekansa/videos

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

error: Kokeile linkittää.
Scroll to Top
Vaikka some kaatuisi, niin posti kulkee

Liity postituslistalle

Me Kansan postituslistalle liittyminen on ilmaista ja vapaaehtoista.