Ulko- ja turvallisuuspolitiikka vs. tilannekuva - Tiedotus 27.4.2022

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka vs. tilannekuva

Tiedotus 27.4.2022

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKKA vs. TILANNEKUVA


Ulko- ja turvallisuuspolitiikka nousee merkittävään asemaan tällä hetkellä. Tämän strategiset suuntaviivat toki ovat ja tulee olla tilanteita kestäviä. Kysymys kuitenkin kuuluu, onko keskeisillä toimijoilla oikea tilannekuva vai poliittista globalistiagendaa tukeva valheellinen tekele.

Katsotaan ensin mitä Ulkoministeriön sivut toteavat asiasta:

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on Suomen itsenäisyyden ja yhteiskunnan demokraattisten perusarvojen säilyttäminen sekä kansalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Euroopan unionin jäsenvaltiona ja kansainvälisen yhteisön jäsenenä Suomi turvaa ulkopolitiikan keinoin kansalliset etunsa ja pyrkii edistämään maailmanrauhaa.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka perustuu hyviin kahdenvälisiin ja kansainvälisiin suhteisiin, vahvaan vaikuttamiseen EU:n yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, monenkeskiseen yhteistyöhön ja uskottavaan maanpuolustukseen.

https://um.fi/ulko-ja-turvallisuuspolitiikka

Seuraava katsaus koskee oikeustieteellistä näkemystä asiasta:


Määritelmä politiikka, jonka päämääränä on Suomen alueellisen koskemattomuuden ja itsenäisyyden säilyttäminen sekä perusarvojen turvaaminen.

Selite


Turvallisuuspolitiikan päämääränä on Suomen alueellisen koskemattomuuden ja itsenäisyyden säilyttäminen ja perusarvojen turvaaminen. Se kattaa turvallisuuteen liittyvän ulkopolitiikan osan sekä puolustuspolitiikan ja maanpuolustuksen. Lisäksi turvallisuuspolitiikkaan on sisällytetty osa eräistä yhteiskuntapolitiikan alueista kuten talous- ja ympäristöpolitiikasta sekä yleisen järjestyksen ylläpito. Laajan turvallisuuskäsityksen sisältö on kehittynyt olosuhteiden muutoksen mukaisesti, ja se kattaa nykyisin useat erilaiset kysymykset, ilmiöt ja haasteet. Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta käsittelee valmistelevasti tärkeät ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja muita Suomen suhteita ulkovaltoihin koskevat asiat, näihin liittyvät tärkeät sisäisen turvallisuuden asiat sekä tärkeät kokonaismaanpuolustusta koskevat asiat.

https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:turvallisuuspolitiikka

Ulko- ja turvallisuus koostuu useista eri toimintaosioista, joista koko ajan jätetään Suomessa pois merkittävät kokonaisuudet. Erityisen selkeä tahallisuus maamme turvallisuuden strategiassa on vahvan talouden ja vaarallisen ulkomaisen velkataakan sivuuttaminen. Poliittinen eliitti palvelee ulkomaista tahoa ajamalla Suomea yhä syvemmälle suohon ja tuhoon.

 

Ulkopolitiikka


Ulkopolitiikka on se toiminto, joka takaa jatkuvuuden ja rauhan. Suomen ulkopolitikka pohjautuu ulkoa siis maan ulkopuolelta tuleviin määräyksiin. Näitä tahoja ovat tietenkin sopimuksien mukaan EU mutta sitten on tämä nk. näkymätön käsi. Professori Carroll Quigley, samoin kuin myös tutkijatohtori John Coleman, ovat opettaneet meitä kyseisen näkymättömän käden suhteen, että nämä tahot ovat rakentaneet maahamme sisäisen petosorganisaation.

 

Virallinen taho opastaa meitä seuraavasti


Ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on Suomen itsenäisyyden ja yhteiskunnan demokraattisten perusarvojen säilyttäminen sekä kansalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen. Toki tästä voimme päätellä sen, että maamme itsenäisyys on luovutettu  natseille (EU) neljännen valtakunnan perustamiseksi. Demokraattiset perusarvot on heitetty romukoppaan jo viimeistään 1987 kun Holkerista tuli pääministeri. Esimerkkinä tästä ovat äänestysten laillisuus kuin myös kansalaisaloitejärjestelmän totaalinen tuhoaminen. Kansalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin suhteen voimme vaan todeta sen, että milla tavoin tahallaan järjestetty lama 1990 luvulla tukee näitten perusarvojen takaamista. Millä tavoin koronarokotteen teknologinen rakenne tukee tätä tavoitetta. Millä tavoin energian jakelun, ruoan tuotannon ja finanssijärjestelmän (talouden) tuhoaminen takaa nämä arvot. Listaa voimme jatkaa lähes loputtomiin.

 

Ulkopolitiikan keskeisenä tavoitteena lienee hyvien rinnakkaissuhteitten säilyttäminen naapurien kanssa. Meillä suomalaisilla on kolme tai neljä naapuria riippuen määrittelystä. Vuosien ajan, aina jatkosodasta asti, meillä on ollut vain yksi vihollinen. Tämä sijaitsee idässä. On kuitenkin niin, että Norja hyväksyessään Natojäsenyyden on muodostunut Suomelle intressiksi. Tämä siitä syystä, koska ko. organisaatiossa toimii näkymättömän käden ”orjia”. On muistettava, että kun puolustusliitto perustettiin eliitin toimesta oli sen primääri tavoite toimia poliittisena kätenä ja vasta toiseksi  sotilaallisena toimijana. Sittemmin Ruotsin sisäinen tilanne on huonontunut merkittävästi. Kun olen keskustellut PV:n edustajien kanssa katsovat he Ruotsia riskinä. Miksi siis meidän vallan kolmijako ja PV eivät suuntaa katsettaan Ruotsiin.

 

Poliittinen eliitimme on jo vuosien ajan harrastaneet ulkopuolisen tahon käskyjen mukaista suhtautumista Venäjään. Kun puhumme maamme etujen suojaamisesta tai väestön turvallisuuden takaamisesta ei sanktiot tai ”vi****lu” oikein lupaa hyvää. Näkymätöntä kättä ei maamme kohtalo liikuta yhtään. Sodan siirtäminen maamme maaperälle on enemmänkin heidän tavoitteensa kuin meidän suojaaminen.

 

Puolustuspolitiikka


Juhlapuheissa kuulemme aina uskottavasta puolustuskyvystä. Tämä on erittäin tärkeä asia. Sitä reservissä olevat ja kantahenkilökunta tulisi arvostaa sekä ylläpitää.

Sotilasvala on sittemmin PV:n juristin toimesta upotettu suohon toteamalla sen olevan vain tietynlainen seremoniallinen jäänne. Itse kavahdin tätä lausuntoa kovasti. On nimittäin niin, että kyseinen vala sisältää puolustuskykyymmen ja uskottavuuteen nähden erittäin kriittisiä  elementtejä. Sen mukaan kaikkien reservissä olevien tulee ilmoittaa esivallalle ja puolustusvoimille, jos havaitsee uhkatekijöitä.

Kun ulkopolitiikka tuhotaan tai ulkopolitiikalla tuhotaan suhteet niin aseet alkavat laulaa. Parhaillaan meillä reserviläiset suhtautuvat keskusteluun siten, että kyllä jostain pomppaa maahamme satoja tuhansia natojamppoja taistelemaan puolestamme. Meidän ei tarvitse sitä tehdä. Voimme edelleen maata sohvalla ja olla tyytyväisiä. Mikäli korvien välissä vähänkin värisee täytyisi reserviläisen viimesitään nyt kysyä itseltään jodunko minä tuonne mukaan tykki kädesssä. Nyt ei kyse ole enää videopelistä. Nyt ammutaan kovilla.

Herätys äidit, reserviläiset ja isänmaalliset kantahenkilöt!!!

Talouspolitiikka


Talouspolitiikan merkitys turvallisuudessa ja omavaraisuudessa  sivuutetaan koko ajan. On sanomattakin selvää, että vahva talous sisältäen vähäisen velkaantumisasteen ulkopulisiin tahoihin on tukijalka, joka pitää. Tämä kuitenkin sivuutetaan koko ajan.

Maamme talous on täysin konkurssissa. Koko perustuotanto on kuralla. PK sektorin toimintaedellytykset on tuhottu nk. teollisen aikakauden jälkeisen nollakasvuagendan vuoksi. Omavarainen ja hyvään naapuruussuhteeseen pohjautuva energiasektori on menetetty. Talous ja finanssimarkkinat on retuperällä.

Hyvät PV:n edustajat maamme talouden moorri on niin huonossa kunnossa, ettei Suomi kykene edes sotimaan. Ottakaa se huomioon.

Haluan tässä yhteydessä kannustaa kaikkia lukemaan PV:lle ja Sauli Niinistölle (eduskunnan puheenjohtajana) keväällä 2010 toimittamani kirjoituksen viimeiset sivut (71-74) suositusten ja yhteenvetojen osalta.

Kansainvälinen näkymätön käsi, globalisaatio vai poliittinen riski?

 

Tilannekuva


Kritiimme tilannekuvan kokonaisuuteen on laaja, joten keskityn vain muutamiin keskeisiin seikkoihin. Kirjaan ne esiin enemmänkin kysymyksinä kuin laajoina analyyseina.

Itseäni on ihmetyttänyt se, että entiset korkea-arvoiset upseerit tiedustelupuolelta ovat edustaneet mediassa niin innokkaasti ”tietämystä” missä mennään. Toinen näistä on ylimielinen ikkunasta ulos katselija, joka suhtautuu meihin tavallisiin ihmisiin siten, että olemme häneen nähden selvästi alempiarvoisia ja tyhmempiä suhteessa Venäjän tietouteen. Toinen on jäyhempi ja yrittää olla ”neutraali”. Muut haastatellut ovat enemmän tai vähemmän tulleet mikin eteen jonkun osoitteen kautta, jossa heille on kerrottu mitä pitää sanoa.

Ensimmäinen erimielisyys on siitä, miksi tämä erityisoperaation on meneillään. Onko Ukraina rikollisen kansainvälisen (Deep Staten) näkymättömän käden pääkonttori, josta käsin pestään rahaa, jaetaan huumeita, harjoitetaan laajamittaista lapsi- ja ihmiskauppaa, kehitetään biologisia aseita (mm. Covid-19), kehitetään ydinasetta jne. Onko kyseessä ”siivousoperaatio” vai jotain muuta.

Suomi on tukenut selkeästi kansainvälistä tilannekuvaa siitä, että Venäjä häviää tämän erityisoperaation. Siis, ihanko on näin!!! Onko Venäjän asevoimat edes vielä aloittaneet täysimittaista toimintaa. Toisin sanoen se sama vale, joka meille syötettiin noin 80 vuotta sitten, että maamme asevoimat pysähtyy vasta Uralilla, on jälleen voimissaan.

Mikä on Nato? Onko Nato poliittinen organisaatio kansainvälisille rikollisille (Deep State) ensisijaisesti ja suunniteltu Uuden Maailman järjestyksen (NWO) maailmanlaajuinen sotilasvoima ja toiseksi vasta sotilaallinen organisaatio. Verrataan tähän operaatio Glaadio tapahtumia.

Onko Yhdysvallat vielä tosiasiallisesti Naton jäsen? Kysymys liittyy erityisesti edellisiin presidentivaaleihin tapahtuneisiin vakoilu ja vaalitulokseen vaikuttaneisiin tapahtumiin.

Kuka johtaa tosiasiallisesti Yhdysvaltoja ja miten seuraavat kuukaudet tulevat etenemään tämän suhteen (erityisen tärkeä tiedustelutieto).

Mikä on tiedusteluanalyysin pohjalta Ruotsin asema ja erityisesti Wallenbergien asema NWO suunnitelmassa.

 

Onko Suomea johtanut ainakin sitten 1987 lähtien NWO näkymätön käsi? Lukekaa edellä mainittu kokonaisuus sivuiltamme.

Kansainvälinen näkymätön käsi, globalisaatio vai poliittinen riski?

Haluaako maamme vallan kolmijako NWO suunnitelman vuoksi ajaa Suomen tietoisesti sotaan säästääkseen itsensä. Tulevatko onnistumaan!!!

Onko Covid prosessi biologinen ase, jolla on tarkoitus tapaa suuri määrä ihmisä osana NWO suunnitelmaa.

Onko DIGI prosessi osa NWO suunnitelmaa, jolla orjuutetaan yksilötasolle kaikki ihmiset, myös poliisi, rajavartiolaitos, puolustusvoimat jne.

Yhteenveto


Yhteenvetona virallisen Suomen ja meidän laatimamme tilannekuvan välillä on liian suuri ero. Näin suurta eroa ei voitane selittää muulla kuin tahallisuudella. Moni yksilö on nyt laittanut itsensä altiiksi tulevaisuuden suhteen arvostelulle.

Artikkeli: Tiedotus 27.4.2022: Ulko- ja turvallisuuspolitiikka vs. tilannekuva.

Me Kansa keskusteluareena (Matrix) linkki. Ohjeet Matrixiin. Tule mukaan keskustelemaan!

Me Kansa Kansanliike

Kotisivu: https://mekansa.fi/
Liity Me Kansan uutiskirjeen tilaajaksi: https://mekansa.fi/liity-postituslistalle/
Telegram: https://t.me/MeKansa
Telegram, Me Kansa keskustelee: https://t.me/mekansakeskustelee
Me Kansa paikallisryhmät: https://mekansa.fi/ryhmat/

YouTube: https://www.youtube.com/@mekansa
Rumble: https://rumble.com/user/mekansa
KansanTube: https://tube.kansanvalta.org/a/mekansa/videos

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

error: Kokeile linkittää.
Scroll to Top
Vaikka some kaatuisi, niin posti kulkee

Liity postituslistalle

Me Kansan postituslistalle liittyminen on ilmaista ja vapaaehtoista.