Jali Raita

Jali Raita IN MEMORIAM

Jali Raita IN MEMORIAM

Olen tuntenyt Jali Raidan sitten 1990 luvun lopun. Olemme lukuisia kertoja keskustelleet, vaihtaneet tietoja ja ajatuksia. Tunsin Jalin uutterana toteuttajana, auttajana ja peräänantamattomana isänmaamme Suomen puolustajana. Menetimme suuren sielun ja älykkään ymmärtäjän.

Julkaisemme Jali Raidan muistokirjoituksen kunnioituksesta hänen työlleen.

Jukka Davidsson

 

IN MEMORIAM

Diplomi-insinööri Jali Raita, Ex-diplomaatti, Notarius Publicus, Suomen kansan perinteitä ja olemassaolon hyveitä aktiivisesti ajanut sankari menehtyi 11.01.2024 Turun Yliopistollisessa keskussairaalassa, jonne hän päätyi äkillisen sairauskohtauksen seurauksena arkipäiväisiltä kauppa-asioiltaan 09.01.2024.

Jali toimi ammatillisena aktiiviaikanaan yli 20 vuotta ulkomailla työtehtävissä suomalaisen teollisuuden mm. UPM:n sekä YIT:n palveluksessa ja myöhemmin Suomen Ulkoministeriön tehtävissä Suomen edustuston johdossa Singaporessa, alusmainaan Kaakkois-Aasian maat. Jalin ymmärrys siitä, mitkä ovat kansakunnan menestymisen edellytykset kansainvälisessä kilpailussa, kristallisoitui näissä kansainvälisissä yhteyksissä, joka omalta osaltaan johti hänen myöhempiin toimiinsa Isänmaansa ja kanssaihmistensä hyväksi.

Palattuaan takaisin Suomeen, asenneilmasto ja toimintaympäristöt olivat radikaalisti muuttuneet siitä, mitä ne olivat hänen lähtiessään. Jali ryhtyi etsimään syitä siihen, ja pääsikin tutkimuksissaan aika pitkälle, joka ei kaikille kuitenkaan ole sopinut, kuten käytännössä myöhemmin useasti osoittautui. Jalilla oli kyky ja riittävästi siviilirohkeutta sanoa asiat niinkuin ne ovat, riippumatta siitä kenelle ne sanottiin. Kysymyksessä olevissa asiayhteyksissä hän ei useinkaan saanut puheenvuoroa, koska kritiikkinsä saattoi murtaa lasilinnat, ja vallitsevia asenteita edustaneiden yhteiskunnallisen statuksen. Aktiviteettinsa hän kohdisti suoraan sille päättäjätasolle, aina valtakunnan huipulle asti, missä edellyttämäänsä ymmärrystä ja henkistä kapasiteettia, sekä vastuuntuntoa olisi pitänyt olla, saamatta kuitenkaan odottamaansa asianmukaista vastetta.

Eräs Jalin aktiivisesti ajamista asioista oli mm. se, että Pariisin rauhansopimusta vuodelta 1947 ei ole koskaan muutettu asianmukaisella tavalla, puhumattakaan sen mitätöimisestä minkään artiklan osalta. Tämän voi jokainen todeta paneuduttuaan asiakirjoihin. Jali ensimmäisenä teki tämän havainnon dokumenttien tultua julkisiksi. Valheellista doktriinia kuitenkin toistetaan edelleenkin puolustuspoliittisten aktiviteettien ja toimenpiteiden perusteena ikäänkuin tosiasiana. Siinä taustavaikuttimena on ollut Suomen liittäminen Euroopan Unioniin, ja jatkossa kaavailtu liittäminen poliittiseen-, ja sotilasliitto Natoon. Näistä unionismi on jo tähän mennessä osoittautunut täydelliseksi katastrofiksi muiden kansantalouteen siitä aiheutuneiden vahinkojen lisäksi. Muut kulminaatiot ilmenevät erilaisina sopimuksina muokattaessa Suomea nk. “Läntisen arvomaailman” intressien mukaiseksi, paitsi Suomen itsensä-, myös muiden maiden suhteen.

Ajamiinsa asiakokonaisuuksiin liittyvät myös ystävänsä, opetusneuvos ja historioitsija Erkki Hautamäen työ ja kirjat: “Suomi Myrskyn Silmässä”, jotka lukuisten asiakirja-aineistoon tukeutuvien referenssiensä kautta valottavat toisenlaisen näkemyksen v. 1939 sotaan joutuneen Suomen tapahtumahistoriasta, kun mitä yleisesti on selitetty. Muun ohella tätä asiakokonaisuutta ja sisältöä Jali asiaan perehdyttyään, yritti parhaansa mukaan saattaa tiedoksi ja henkilökohtaiseen harkintaan toimenpiteineen Suomen poliittiselle, taloudelliselle ja muulle johdolle, mutta nämä kieltäytyivät sitä vastaanottamasta sallimatta edes lyhyttä audienssia kysymyksessä olevien näkemysten selvittämiseksi. Päätökset oli tehty, ja pelinappulat laudalle asetettu. Kritiikki ja poikkeamat virallisista selityksistä eivät tulleet enää kysymykseen.

Jalilta riitti aina myötätuntoa ja auttamishalua ongelmissa oleville ihmisille statukseen katsomatta. Hän otti aidosti ja pyyteettä heidän asiansa myös omakseen, ja ryhtyi aktiivisiin toimiin ongelmallisen tilanteen poistamiseksi ja vääryyksien korjaamiseksi. Tästä ovat esimerkkinä mm. Ritva Salusen ja Mira Teradan tapaukset lukuisten muiden lisäksi. Monet ovat voineet edetä asioissaan, ja saaneet edes jonkinlaista oikeutta ja edistystä tilanteessaan Jalin asioihin paneutumisen ja vaikuttamisen vuoksi.

Miyamoto Musashi oli legendaarinen samurai 1400-luvun Japanissa. Muistelmateoksensa “Maa, Vesi, Tuli, Tuuli ja Tyhjyys” suomenkielisestä käännöksestä voidaan kiteyttää ajatus, joka kuuluu näin: “Vain harvoilla miekkosilla on viisaus ja kyky ajattelemiseen yli oman hyvinvointinsa tavoittelun tason”. Jali ei ollut mikään miekkonen, -Jali oli mies, -yksi niistä harvoista, joilla tämä viisaus ja kyky vielä oli ja on.

Lepää rauhassa “Sissiluutnantti”, Ystävä ja Toveri. Työsi ei ole mennyt hukkaan. Toiset jatkavat nyt siitä mihin jäit. Olkoon mullat Sinulle ikuisesti armolliset.

Kiitollisuudella, Muistoasi kunnioittaen,

Erkki

Jali Raita IN MEMORIAM

Me Kansa Kansanliike

Kotisivu: https://mekansa.fi/
Liity Me Kansan uutiskirjeen tilaajaksi: https://mekansa.fi/liity-postituslistalle/
Telegram: https://t.me/MeKansa
Telegram, Me Kansa keskustelee: https://t.me/mekansakeskustelee
Me Kansa paikallisryhmät: https://mekansa.fi/ryhmat/

YouTube: https://www.youtube.com/@mekansa
Rumble: https://rumble.com/user/mekansa
KansanTube: https://tube.kansanvalta.org/a/mekansa/videos

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

error: Kokeile linkittää.
Scroll to Top
Vaikka some kaatuisi, niin posti kulkee

Liity postituslistalle

Me Kansan postituslistalle liittyminen on ilmaista ja vapaaehtoista.