Massojen muodostumisen askelmerkit

Massojen muodostumisen askelmerkit

Väite, että ”tiedotusvälineet ovat olleet kaikkein vaikutusvaltaisimpia siinä, että ne ovat enemmän tai vähemmän tuhonneet ihmisten kyvyn käyttää tervettä järkeä”.

Miten se on mahdollista?

Massojen muodostumisen askelmerkit

Desmet ja Fuellmich

Käännösalkuperä 2021>>
Lisää aiheesta löytyy Tucker Carlsonin haastattelusta 2022>>

Professori Mattias Desmet Gentin yliopistosta Belgiasta. Hän on maailman johtava massahypnoosin asiantuntija. Desmet kuvaa vastausta yllä olevaan kysymykseen haastattelussa. Nauhoite on 20.8.2021.

Häntä haastattelee lakimies ja kokenut asianajaja Saksassa ja Kaliforniassa Reiner Fuellmich. Mukana taustalla on hänen silloisia ryhmäläisiä.

Reiner Fuellmich on tällä hetkellä kiinniotettuna ja vankilassa Saksassa, virallinen syy on jonkinlainen yhteisiin varoihin liittyvä vääristymä. Ja sekin on epämääräinen tieto. Viimeisin päivitys asiasta löytyy netistä.

Grand Jury

Fuellmich kasasi kokoon koronatutkimuskomitean vuonna 2022 ja käynnisti Grand Jury-prosessin, missä myös Mattias Desmetiä kuultiin asiantuntijana.
Tässä ja koko mittavasta Grand Jury- prosessista löytyy nauhoitteet suomenkielisellä tekstityksellä. Tämän käännösurakan taustalla on sama käännöstiimi, ketkä ovat isänmaastaan ja ihmisten hyvinvoinnista huolissaan ja kantavat vastuunsa tekemällä näitä tärkeitä käännöksiä isolle suomalaiselle yleisölle. Nämä nauhoitteet ja asiaan liittyvä aineisto löytyy MKR Suomi sivuilta.

RIKOSTUTKINTA ON ALKANUT

Mattias Desmetin lausunto käsittelyssä

Julkinen kuuleminen tuomioistuimessa suuren valamiehistön edessä  osa 7

Massat muodostuu kun otolliset olosuhteet täyttyvät

Desmetin haastattelussa tullaan siihen, miten vaikutetaan massoihin. Hän kertoo millaiset olosuhteet (4 edellytystä) yhteiskunnassa täytyy vallita, että syntyy massamuodostusta, millä saadaan ote kansoihin, mikä oli jo käytössä toisen maailmansodan propagandassa. Joukkotiedotusvälineitä tarvitaan massailmiön luomiseen.

Sosiaalinen eristys, tunne ettei elämässä ole mitään järkeä, jatkuvaa ahdistusta ja tyytymättömyyttä. Tarkemmin näistä videossa.
Desmet viittaa Harvardin professori (kuoli 2020) David Greberin kirjaan ”Bullshit jobs”.

”Yli puolet yhteiskunnallisesta työstä on turhaa.” Tätä tukee tosiasia, että psykologisten lääkkeiden käyttö on lisääntynyt valtavasti. Desmet viittaa runsaisiin käyttömääriin Belgiassa. Maa missä sijaitsee EU:n keskushallinto (kirjoittajan huomautus).

Vapaasti leijuva ahdistus on pahin ja kivulias. Tähän tarvitaan sidos, mistä tunne johtuu. Tässä tiedotusvälineet toimii ratkaisijana, löytää syyn ahdistukseen. Ja heille luodaan strategia ahdistuksen käsittelyyn. Toisessa vaiheessa alkaa kollektiivinen taistelu ahdistusta vastaan, muodostaen uuden sosiaalisen siteen ja uuden ”järjen”. Yksi suunta = uusi suunta, uudet sosiaalinen yhteys. Massamuodostus. Laban, McDougall, Kennetti havainnot joukkomuodostelmista. Massanmuodostus on eräänlainen hypnoosi.

Vaikka vaan sekunniksi ihmisellä tulee tunne, että teemassa on jotain väärää, he jatkavat. Tämä tekee massamuodostuksen purkamisesta vaikeaa. Ihmiset eivät välitä onko kertomus mihin uskovat väärä. Mutta vaikka miten heille osoittaa, että heidän uskomus on väärä, eivät he halua palata siihen vapaasti leijuvaan ahdistuksen tilaan. Massa teema toi uusia sosiaalisia siteitä ja poisti vapaasti leijuvaa ahdistusta. Mutta tällaisia massailmiöitä ei yhteiskunta todellakaan tarvitse.

Missä on tunne ja empatia?

Massanmuodostus vie ihmisen huomion niin paljon yhteen asiaan, että se vie muun huomioimisen. Aivan kuten hypnoosi, tämä ei huomaa mitään kipua, jo sen tuntemus on suljettu.
Suvaitsemattomuus eriäviä ääniä kohtaan. Muuta tarinaa ei saa olla! Kaikki energia ja aggressio suunnataan eriäviä ääniä kohtaan.

Massamuodostus on oireellinen ratkaisu todelliseen psykologiseen ongelmaan. Tällainen henkinen ”päihtymys” johtaa huomiokentän kaventumiseen.
Esim. sulkujen aikana ihmiset näkivät sulut ja kokivat nöyrästi ne, mutteivät kyenneet näkemään sen seurauksia ja vaikutuksia. Myös todellinen tunnetason empatia uhreja kohtaan on rajoittunut. Psykologinen ilmiö.

Desmet kertoo tienneensä, että UK:ssä palkattiin joitain psykologeja kehittämään pelkoa ja ahdistusta koronakriisin aikana.
Tiedetään tutkitusti miten ihmisiin vaikutetaan, ja ennen valtion tehtävä oli valvoa, ettei tiedettä käytetä epäeettisesti. Tilanne on nyt toisin, osin johtuu, että tiedettä rahoittaa yritykset enemmän kuin valtiot.

Totalitarismi

Ideologiset johtajat ja päättäjät ovat hekin syvässä uskossa aatteelleen ja siten ovat yhtä syvässä hypnoosissa kuin massatkin. Joten päätöksentekoon tarvitaan vaan aatettaan tukevat toimet. Mutta se ei kumoa oikeudellista taakkaa. Sigmund Freud sanoi, te olette vastuussa alitajunnastanne.

Eriävät näkemykset

Desmet toteaa, että olisi hedelmällistä saattaa massateoriaan uskovat asiantuntijat ja toisenlaiseen ratkaisuun päätyneet yhteen keskustelemaan. Sellainen on avaavaa molemmille osapuolille. Toisiin päätelmiin tulleet tarjoavat polun valtavirran kertomuksen rinnalle. On myös paljon ihmisiä, joilla saattaa olla poikkeava kanta, mutta pelkäävät asemansa, työnsä tai lähipiirinsä menettämistä. Monissa ihmisissä on tämä ristiriita ja meidän tehtävä on vahvistaa heitä ja annettava heille voimaa uskaltaa tulla ulos. Hiljaisuus ja nöyrtyminen syventää hypnoosia.

1930 Neuvostoliitossa ja 1935 Natsi-Saksassa oppositio sammutettiin kokonaan. Totalitarismi näyttää aggressiivisimmat kasvonsa ja alkaa tuhoamaan. Siinä eroaa diktatuuri ja totalitaarinen valtio. Jälkimmäinen on massahypnoosiin tukeutuva valtio.

Tutkittu laskentakaava

Millä saadaan ihminen heräämään ”loitsun alaisuudesta”?

Desmet toteaa, että yleensä n. 30 % on todella kiinni massailmiössä tai hypnoosissa. Ylimääräiset 35-40% eivät kuitenkaan halua näyttää eriävää ääntä julkisesti, pelon takia.
70% on hiljaa joista 30 % siksi että ovat täysin vakuuttuneita asian oikeellisuudesta. 40 % siksi että eivät uskalla puhua ääneen.
Sitten se 20,25,30% jotka eivät noudata loitsua vaan puhuvat ääneen asiasta. Jälkimmäiset ovat immuuneja massamuodostukselle.

100 %
70 % ”loitsun alaisuudessa”(30 % täysin samaa mieltä, 35-40 % empii ja pelkää) 20-30% ulkona loitsusta ja tutkailevat sen todenperäisyyttä ja puhuvat siitä.

30/70 sääntö

Immuunit järkeilijät

Miten luonnehtia näitä massamuodostukselle immuuneja yksilöitä.
Desmet: ei ole mitään yhteistä,
tulevat kaikista poliittisista suuntauksista kaikista yhteiskuntaluokista. Tällaista kuvattiin Dreyfusin tapauksessa. 1800-luvun lopulla Ranskassa ihmiset halusivat tapauksen tutkimista, eivät lähteneet Dreyfusin vastaiseen joukkohysteriaan.

Tutkimusta haluavia, olivat joukko muodostui todella erilaisista henkilöistä erilaisin poliittisin suuntauksin jne. Mikä sitten yhdistää?

Yksilöpsykologian mallissa miten ihminen luo psykologista vakautta. Jotkut menevät aina ryhmän mukana, toiset pysyvät toki lähellä tätä mutta vain jos pitävät sitä järkevänä. Samaistuvat ryhmään samaan aikaan pyrkivät olemaan järkeviä. Osalle tämä muodostuu kokemuksen kautta. Kun käyt läpi petturuutta alat ymmärtämään että luottamuksen siteeksi täytyy selvittää itse totuutta ja luottamuksen oikeutusta.

Koulutus ja alttius

Gustav Lebow 1800-luvulla havaitsi, että mitä korkeampi koulutusaste, sitä alttiimpi henkilö on massamuodostukselle. Tämä johtunee koulutusprosessista.

Millaisia ratkaisuja Desmet tarjoaa

Massoja ei herätetä muutamassa päivässä. Jatkaa keskustelua ja varmistaa ettei massailmiö pääse liian syvälle ja ihmiset pysyvät hieman hereillä ja ovat avoimia korjaaville kokemuksille. Jatkaa keskustelua harkitusti. Lempeys, huumori, kohteliaisuus.

Kerran haksahtavat uhrit ovat aina alttiita uudelle massanmuodostumiselle. Joten yhteiskunnan täytyy tukea tervettä elämää, ilman suuria ahdistuksia ja sosiaalista eristystä.

Ihmisen on myös hyvä pohtia omia arvoja ja miettiä, mistä ahdistus oikeasti tulee ja voiko sitä omalla asenteella ja arvoja korjaamalla helpottaa.

Suunta ja muutos

”Uskon, että meillä on omat narratiivimme ja voimme vaihtaa narratiiveja, mutta jos meillä on 40 prosenttia hiljaista tai hiljainen enemmistö, joka vain jatkaa mukana, tarkoitan, he eivät ole ostaneet koko narratiivia. He vain pelkäävät. Joten jos heillä on jokin joukko, jossa elämä on ehkä hauskempaa tai jossa se on menossa toiseen suuntaan, he näkevät, että tämä on jotain houkuttelevaa.” Muuttavatko mieltään? ”Kyllä tietyin edellytyksin ennemmin tai myöhemmin” Konkreettinen vaihtoehtoinen tarina. Ja totalitaariset järjestelmät pystyvät vain tuhomaan, ei koskaan rakentamaan.”

”Päätyvät epäonnistumiseen”

Yllä oleva teksti on otteita haastattelusta. Niissä ei ole mitään omaa kantaa tai näkemystä. Mutta tässä asiaa kirjanneena voi kirjoittaja todeta, että kannattaa paneutua näihin teemoihin, kuunnella video ajatuksella. Meillä on vastuu jatkosta.

Massojen muodostumisen askelmerkit

Me Kansa blogi

Kiitos Me Kansa kääntäjätimille. Kunkin panos on tärkeä tedonjakamissessa.
Mukaan saa tulla ja auttaa joko tekemällä tai tukemalla hankintoja. https://mekansa.fi/tuki/

Tämän videon käännöksestä vastaa Me Kansa Kansanliike

Me Kansa Kansanliike

Kotisivu: https://mekansa.fi/
Liity Me Kansan uutiskirjeen tilaajaksi: https://mekansa.fi/liity-postituslistalle/
Telegram: https://t.me/MeKansa
Telegram, Me Kansa keskustelee: https://t.me/mekansakeskustelee
Me Kansa paikallisryhmät: https://mekansa.fi/ryhmat/

YouTube: https://www.youtube.com/@mekansa
Rumble: https://rumble.com/user/mekansa
KansanTube: https://tube.kansanvalta.org/a/mekansa/videos

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

error: Kokeile linkittää.
Scroll to Top
Vaikka some kaatuisi, niin posti kulkee

Liity postituslistalle

Me Kansan postituslistalle liittyminen on ilmaista ja vapaaehtoista.